Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Powidz, z dn. 22 grudnia 2015r.

W dniu 22 grudnia 2015 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

  zmieniającą uchwałę budżetową na 2015 rok –  dostosowano plan dochodów i wydatków do planowanego  wykonania;

–   zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz – WPF dla Gminy Powidz obejmuje lata 2016-2019;

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok – ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.188.003,26 zł (z tego dochody bieżące 10.923.348,00 zł, dochody majątkowe 1264.655,26 zł. Ustalona kwota wydatków to 11.487.481,85 zł (w tym wydatki bieżące 10.799.005,17 zł, wydatki majątkowe 708.476,67 zł), natomiast ustalona kwota nadwyżka to  700.521,41 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. W budżecie gminy wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 182.316,81 zł (w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą zadania określone przez poszczególne sołectwa w uchwałach Zebrania Wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego). Ponadto w  budżecie ujęto zadania takie jak:

– Modernizacja przepompowni ścieków poprzez wymianę pomp tłoczących w Powidzu (kwota zadania 10.000 zł);

– Projekt przebudowy i modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ostrowo (kwota zadania 50.000 zł);

– Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Polanowo łączącą Gminę Słupca z Gminą Powidz (kwota zadania 15.000 zł);

– Adaptacja budynku po byłej hydroforni w Przybrodzinie na bazę ratownictwa wodnego wraz z termomodernizacją oraz instalacją źródła ciepła (kwota zadania 10.000 zł);

– Modernizacja Urzędu Gminy Powidz wraz z wymianą źródła ciepła (kwota zadania 40.799 zł);

– Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap 1 (szacowany koszt zakupu samochodu to  ok. 1.200.000.00 zł – wkład Gminy na etapie wnioskowania to 410.000 zł, po rozliczeniu projektu to 15 % wartości zakupu tj. ok. 200.000 zł);

– Wykonanie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 16 w Wylatkowie (kwota zadania 5.000 zł);

– Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybrodzin (droga na „plażę wojskową” – kwota zadana 19.000 zł);

– w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 –  ustalono preliminarz zadań i wydatków związanych z realizacją  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Wydatki na realizację Programu to    74.000 zł, a pokrywane są one z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 –  ustalono preliminarz zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (kwota wydatków na realizację programu to 6.000 zł);

w sprawie opłaty targowej – uchylono uchwałę w sprawie opłaty targowej z dnia 26 listopada br. W obecnej uchwale ujęto dodatkowo zapis dot. terminu płatności opłaty miejscowej;

– w sprawie w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych – przeliczono stawki opłat za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych – obniżeniu uległy stawki w przypadku kontenerów KP-7. Dodatkowo zgodnie z sugestiami dotyczącymi poszerzenia katalogu dostępnych pojemników przyjęto stawki za pojemnik 1100l i 2200l;

– w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z wprowadzonym przez Radę Gminy Powidz w dniu                26 listopada 2015 r. zwolnieniem dla rodzin wielodzietnych dostosowano wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wprowadzonych zmian;

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Powidz oraz przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady na 2016 rok;

–  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Powidz na 2016 rok.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
18°
rozproszone chmury
wilgotność: 79%
wiatr: 4m/s płn. - płn. wsch.
Max: 18 • Min: 17
22°
Pt
16°
Sob
17°
Nd
16°
Pon
19°
Wt
Grudzień 2015
P W Ś C P S N
« lis   sty »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031