Relacja z XV sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XV sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z sesji Rady w dniu 13.02.2020 r.

W dniu 13 lutego 2019 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się XV sesja Rady Gminy Powidz, której przewodniczył radny Filip Muszyński, Przewodniczący Rady Gminy Powidz:

Na sesji podjęto następujące uchwały:

– zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz (m.in. zabezpieczono w celu starania się o środki zewnętrzne kwoty na realizację zadania Budowa oczyszczalni ścieków w m.Ługi, służącej do obsługi gminy i wojska);

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2020 rok – po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadzono środki w kwocie 25 716 zł w  związku z Porozumieniem z Powiatem Słupeckim w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz. Zabezpieczono także środki na transport publiczny (w kierunku powiatu gnieźnieńskiego), w tym wprowadzono otrzymaną ze środków rządowych dotacje na ten cel (31 592 zł).  Zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (kwota 256 000 zł). Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą okresu realizacji całości zadania dofinansowanego ze środków UE Rewitalizacja Rynku  – całość zadania zostanie zrealizowana w  2020 roku (koszt całkowity zadania:  3 477 850,01 zł ,  dofinansowanie: 1 945 552,97 zł). Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: Budowa obiektu ratowniczo – sanitarnego na Dzikiej Plaży. Dokonano także zmian klasyfikacyjnych w zadaniach w ramach funduszu sołeckiego;

w sprawie w sprawie opłaty targowej – Rada Gminy Powidz wprowadziła uchwałą Nr XVI/85/15 z dnia 26 listopada 2015 r.,  obowiązek poboru opłaty targowej na terenie Gminy Powidz. W związku z tym koniecznym jest podjęcie uchwały określającej  zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej. Uchwała wprowadza zróżnicowanie stawek w zależności od sezonu wysokiego i niskiego, określając terminy trwania wskazanych okresów (wysoki od 1 czerwca do 31 sierpnia).  Dodatkowo wprowadza się opłatę z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych z pojazdu mechanicznego, przyczepy lub straganu  oraz nieznaczny wzrost stawek opłaty targowej w stosunku do uchwały z 2015 r.;

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Powidz  na lata 2020-2023” – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami. Rada Gminy przyjmuje program na okres 4 lat po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. „Program opieki nad zabytkami dla gminy Powidz na lata 2020-2023” spełnia wymogi ustawowe i ma na celu przyczynić się do wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego gminy, a także do zahamowania procesów degradacji i doprowadzenia do poprawy tanu zachowania zabytków na terenie gminy, jak również do podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych.

w sprawie w sprawie wyrażenia  zgody  na  nabycie  mienia – uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  nabycie  mienia  od  osoby  fizycznej  oznaczonej  nr  geodezyjnym  53/6  o pow.  0,1373 ha  położonej  w  obrębie geodezyjnym  Powidz,  przeznaczonej  pod  drogę. Przedmiotowa  działka  drogowa  łączy  ulicę  Jeziorną  z  Jeziorem  Powidzkim i umożliwi pieszym, a także służbom porządkowym, ratunkowym dotarcie do nowego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej nad Jeziorem Powidzkim (nabycie działki będzie nieodpłatne);

– w sprawie w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – w związku z tym, że uchwała Nr  VI/35/03 Rady Gminy z dnia 31 marca 2003 roku  w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrotu kosztów podróży służbowych była wielokrotnie zmieniana, przez co też stała się nieczytelna, koniecznym stało się wywołanie nowej uchwały w tym temacie.  Dotychczas obowiązujące zasady i wysokość naliczania diet nie ulegają zmianie, a jedynie zdecydowano o wyodrębnieniu diety dla Wiceprzewodniczącego komisji w wysokości 21 % kwoty bazowej (dieta o 1% wyższa od dotychczasowej);

w sprawie zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” sołectw z terenu Gminy Powidz  – Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w dniu 25 marca 2013 r. program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020″ (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.), którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi. Zgodnie z Uchwałą nr 303/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. zostały ustalone zasady uczestnictwa w programie “Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Jedną z zasad jest wyrażenie woli przystąpienia przez dane sołectwo do Programu w formie uchwały zebrania wiejskiego oraz podjęcie przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do w/w programu. Wolę przystąpienia do Programu wyraziły sołectwa: Charbin i Powidz – Osiedle. Sołectwa te podjęły stosowną uchwałę przez zebrania wiejskie oraz dokonały wyboru Lidera i Grupy Odnowy Wsi.

 Ponadto na sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie z działań realizowanych przez Związek  Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w roku 2019 oraz sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Powidz w 2019 roku.

86648317_171484587477591_760270509165248512_n 86708308_170628924242036_4872952894837489664_n

 

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
31°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 45%
wiatr: 0m/s płn. - płn. wsch.
Max: 32 • Min: 31
26°
Sob
27°
Nd
25°
Pon
25°
Wt
22°
Śr
Luty 2020
P W Ś C P S N
« lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829