KORONAWIRUS

KORONAWIRUS

Sytuacja w kraju i na terenie gminy Powidz [AKTUALIZACJA 20.04.2020]


KOMUNIKAT NR 9/2020
WÓJTA GMINY POWIDZ
z dnia 18.05.2020 r.

 1. Urząd Gminy Powidz (godz. 7:30-15:30) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (godz. 7:00-15:00)  realizują swoje zadania oraz obsługę interesantów.   W związku z sytuacją epidemiczną,  bezpośrednia obsługa   w Urzędzie interesantów odbywa się w przedsionku lub przez pomieszczenie dawnej kasy. Prosimy o zakrywanie ust i nosa.

Zaleca się  kontakt telefoniczny, e-mailowy lub e-PUAP. Wnioski dot.  zadań realizowanych przez gminę można pobrać na stronie internetowej www.powidz.pl à Zakładka Gmina à   Zakładka do pobrania – Urząd Gminy Powidz – tel. 63 277 62 72, 63 2776 273 adres e-mail: ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 63 249 00 09, 790 604 782 adres e-mail: gopspowidz@wp.pl

Ponadto przy wejściu do Urzędu znajduje się miejsce w celu zostawienia pism, bez konieczności wchodzenia do środka.

 1. W związku z zarządzeniem nr 120/20 Wójta Gminy Powidz z dnia 18 maja 2020 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyłączone z użytkowania są: place rekreacyjne, gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne, siłownia w ZSP w Powidzu, , świetlice wiejskie, sala OSP w Powidzu, sala w Domu Kultury w Powidzu, z wyłączeniem pomieszczeń służących realizacji zadań służbowych oraz działalności organów Gminy Powidz.
 1. Dopuszczone do korzystania zostały: plaże, promenady, lasy. Proszę jednak o rozsądne korzystanie z uwzględnieniem zasad dot. poruszania się.  Proszę o przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust. Obowiązuje zakaz grupowania się, spotkań.

 4.Kompleks boisk sportowych Orlik został otwarty. Dostępny będzie: poniedziałek – piątek godz. 15:30 – 18:30 , soboty godz. 10:00-16:00. Obowiązuje limit osób korzystających  – 14/boisko. Osoby zainteresowane korzystaniem z obiektu prosimy o wcześniejszy kontakt z animatorem 697 997 608 Ewentualne korzystanie z innych obiektów sportowych, należy zgłosić do Urzędu Gminy Powidz.

 1. W sklepach i punktach usługowych obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek przez klientów oraz limit osób przebywających w sklepie – prosimy obserwować informacje w sklepach.
  Obowiązuje ograniczenie ilości osób biorących udział w nabożeństwach, biorąc pod uwagę najnowsze regulacje w kościele w Powidzu limit ten wynosi 30 osób, z wyłączeniem osób sprawujących nabożeństwo.
 1. Oczyszczalnia ścieków w m. Ługi i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  czynne są   od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00, w soboty w godz. 8:00 – 13:00.  Zamiar skorzystania z usług PSZOK należy wcześniej zgłosić do Urzędu Gminy Powidz.
 1. Placówka Pocztowa w Powidzu będzie czynna w godzinach: · poniedziałek (10:00 – 20:00), wtorek – piątek (8:30 – 15:30) · sobota (nieczynne)
 1. Ośrodek zdrowia/ lekarz rodzinny: poniedziałek – piątek (08:00 – 12:00)
 1. W Przedszkolu dla zainteresowanych odbywają się zajęcia opiekuńczo. Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny prowadzi rozeznanie na temat ilości dzieci, które skorzystałyby z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III. Przygotowywane są też warunki do przeprowadzenia konsultacji z uczniami pozostałych klas. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Szkołą.
 1. Wszystkie sprawy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym proszę załatwiać telefonicznie: 632776123 lub 531622174. Sekretariat jest czynny w godzinach: 8:00- 14:00. Nauczyciele Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Powidzu pracują zgodnie z zaleceniami MEN z wykorzystaniem e-dziennika, mailingu do rodziców, a przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu mailowego z uczniami. Proszę rodziców uczniów o codzienne sprawdzanie wiadomości na e-dzienniku i wykonywanie poleceń zgodnie z zadaniem w zeszytach, ćwiczeniach i innych formach. Obecny czas, to nie jest czas wolny ani ferie, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.  Zachęcam uczniów do systematycznej pracy.
 1. W sprawach odczytu wodomierzy, w celu wystawienia faktury należy skontaktować się z odpowiednim inkasentem telefonicznie i podać dane kontrahenta, nieruchomości oraz obecny stan wodomierza – Inkasent 1 – tel. 784 951 510 (Powidz, Powidz- Osiedle, Wybudowanie, Wylatkowo, Przybrodzin, Ługi, Charbin, Polanowo)Inkasent 2 – tel. 533 333 176 (Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin). W związku z zaprzestaniem pobierania przez inkasentów opłat z tytułu wody i ścieków oraz dokonywaniem wpłat z rachunków bankowych osób niebędących płatnikami niniejszych opłat Urząd Gminy Powidz prosi o podawanie w tytule przelewu następujących danych: pełnego numeru faktury,  imienia i nazwiska osoby, za którą dokonywana jest wpłata.
 1. W sprawach odczytu liczników energii elektrycznej, prosimy podanie niezbędnych danych telefonicznie inkasentowi: POWIDZ nr tel. 783 017 588, POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI: 604 986 335 ( pawel0063@wp.pl )
 1. Prosimy nie odbierać worków do selektywnej zbiórki odpadów u Sołtysów.
 1. Punkt Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego na rynku w Powidzu czynny jest od 8.30 do 14.00
 1. Zamknięty do korzystania do odwołania jest Dom Kultury. Zaplanowane w Domu Kultury regularne zajęcia nie będą odbywać się do odwołania. Pracownicy  pracują w trybie administracyjnym. Możliwy kontakt telefoniczny lub e-mailowy: Dom Kultury (795 454 125; dkpowidz@wp.pl).
 1. Biblioteka Publiczna Gminy Powidz czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00. Korzystanie z komputerów nie jest możliwe. Wypożyczeń można dokonywać z zachowaniem środków ostrożności: jedna osoba w środku, zakryte usta, nos, założone rękawiczki. Dla osób starszych, niepełnosprawnych istnieje możliwość zamówienia telefonicznie wybranych książek, które następnie zostaną dostarczone czytelnikowi.
 1. Realizowane są przewozy pasażerskie autobusowe na terenie Gminy Powidz i dalej w kierunku Witkowa, Gniezna, jak do Słupcy. Rozkład jak w dni nauki szkolnej oraz kursy w weekendy. Prosimy przestrzeganie zasad dot. środków publicznej komunikacji zbiorowej: zasłanianie ust, nosa, określona ilość pasażerów. Rozkład jazdy znajduje się w zakładce ,,Rozkłady jazdy” na stronie www.powidz.pl oraz na przystankach.
 1. Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym w budynku Ośrodka Zdrowia w Powidzu jest zawieszona do odwołania. Obecnie możliwy jest kontakt telefoniczny z konsultantem – Panią Haliną Leszczyńską, specjalistą psychoterapii uzależnień pod numerem telefonu: 787 789 328  w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00.  Informujemy również  o działającym na zlecenie PARPA  Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” , które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy ( 800-12-00-02 ).   Działa także poradnia  e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00  można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype ( pogotowie.niebieska.linia ). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 2. Na dzień dzisiejszy – liczba zarażonych osób koronawirusem na terenie Gminy Powidz – 2-w izolacji domowej, w stanie dobrym, oczekują na wynik ponownego testu w celu potwierdzenia ozdrowienia.
 1. Osoby starsze, chcące uniknąć wychodzenia na zewnątrz, mają możliwość zwrócenia się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu z prośbą o pomoc w bieżących sprawach (zakupy, leki, sprawy urzędowe) tel. 63 249 00 09, 790 604 782
 1. Jeśli podejrzewacie Państwa zarażenie, prosimy nie opuszczać domów, nie udawać się do ośrodka zdrowia, a zgłosić ten fakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej nr tel. 691 751 835, a w przypadku nasilonych objawów dzwonić pod nr 112.

Z wyrazami szacunku i uznania za odpowiedzialną postawę w tym trudnym czasie

 

Wójt Gminy Powidz

/-/ Jakub Gwit


 

KOMUNIKAT dyrektor ZSP w sprawie otwarcia Przedszkola 

Po konsultacji z organem prowadzącym i analizie zgłoszeń dzieci do Przedszkola w Powidzu informuję, że  planowane jest zorganizowanie zajęć  opiekuńczych dla dzieci  od poniedziałku  11.05. br. od godziny 7.00 do 16.00

Z uwagi na  zbyt małą ilość zgłoszonych dzieci dojeżdżających do przedszkola nie będzie uruchomiony dowóz.

Proszę Rodziców o jednoznaczną decyzję w sprawie udziału w zajęciach przedszkolnych  od  dnia 11.05.2020r., aby można stworzyć grupę –y zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia.

Deklaracje Rodziców o uczęszczaniu do przedszkola przyjmowane będą przez wychowawców grup  do czwartku 07.05.2020r.   Jednocześnie informuję,  że Przedszkole w Powidzu gotowe jest na przyjęcie dzieci.  Informacje na stronie: http://zsppowidz.pl/


Wszedł obowiązek zakrywania ust i nosa

Przypominamy o obowiązku zakrycia ust i nosa (maseczką, odzieżą ):
– podczas przebywania poza własną posesją (ulice, chodniki, place),
– podczas robienia zakupów, w punktach usługowych,  urzędach,
– podczas jazdy samochodem z osobami innymi niż domownicy
– w środkach publicznego transportu zbiorowego
Obowiązek nie dotyczy dzieci do lat 4.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


INFORMACJA Wójta Gminy Powidz z dnia 3 kwietnia 2020 roku.

Pragniemy  poinformować o kilku ważnych inicjatywach na terenie Gminy Powidz dotyczących pomocy w związku z epidemią koronawirusa w naszym kraju. Urząd Gminy Powidz we współpracy z Domem Kultury, Biblioteką Publiczną oraz organizacjami pozarządowymi, po wysłuchaniu różnych spostrzeżeń i pomysłów, w tym ze strony radnych, proponuje:

✅ Rozpoczynamy zbiórkę w sklepach w Powidzu produktów spożywczych o dłuższym tereminie przydatności, które przekażemy podopiecznym Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala w Słupcy (objętych opieką paliatywną). Te osoby teraz przeżywają trudny czas -m.in. ograniczona możliwość odwiedzin. Jak już pójdziemy do sklepu (z zachowaniem obowiązującychzasad), wrzućmy do kosza produkt. Zbiórka do 9 kwietnia.

✅ Przekażemy maseczki pracownikom podmiotów, gdzie w ramach czynności służbowych występuje bezpośredni kontakt z klientem oraz osobom szczególnie zagrożonym (osoby starsze ) – szczegóły w odrębnej informacji w przyszłym tygodniu.

✅ Gmina Powidz przekaże 30 000 zł z oszczędności budżetowych jako dofinansowanie do zakupu respiratorów przez słupecki szpital (to kolejna pomoc dla tej instytucji po wsparciu rozbudowy obiektu przez Gminę Powidz).

✅ Gmina Powidz zakupi i przekaże Szpitalowi w Słupcy i Oddziałowi Zakaźnemu Szpitala w Koninie środki ochrony osobistej (złożyliśmy już stosowne zamówienia).

✅ Chcemy pomóc wszystkim osobom starszym, które w związku z obecną sytuacją mają utrudnioną możliwość załatwienia codziennych spraw (zakupy, sprawy urzędowe). Wolontariusze Stowarzyszenia ,,Powidz, że jest fajnie” wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomogą tym osobom. Prosimy o zgłoszenia pod nr tel 63 249 00 09 lub 790 604 782.

Razem możemy więcej !
Prośba  o przekazanie tej wiadomości szerzej.
Dziękujemy za wszelkie pomysły i zaangażowanie.Komunikat Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu z dn. 25 marca 2020 roku: Zasady kształcenia na odległość  w ZSP w Powidzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID -19 .

Regulacje obowiązują od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w ZSP Powidz jest realizowana na odległość.

2. Kontakt nauczyciela z uczniami odbywa się w czasie trwania zajęć lekcyjnych zgodnie z planem lekcji w dzienniku elektronicznym lub poprzez pocztę elektroniczną ( dopuszczalny jest kontakt na portalach społecznościowych – powstałych  grupach).

3. Uczniowie klas IV- VIIII zobowiązani są do codziennego logowania się na pierwszej lekcji  -zgodnie z planem lekcyjnym. Odczytanie wiadomości od godziny 8 .00 – 14.30 jest jednoznaczne z  potwierdzeniem obecności na swoich lekcjach w danym dniu.

4. Uczniowie klasy III codziennie potwierdzają swoją obecność samodzielnie w miarę możliwości i umiejętności dziecka lub przy pomocy rodzica ( na koncie ucznia lub koncie rodzica).Dopuszczalne jest logowanie przez rodzica w późniejszych godzinach.

5. Uczniowie klas I –II potwierdzają codziennie swoją obecność przy udziale rodziców  ( na koncie rodzica). Dopuszczalne jest logowanie w późniejszych godzinach.

6. Na podstawie logowania każdego dnia będzie ustalana i odnotowana w dzienniku elektronicznym obecność ucznia i zapisywany temat lekcji przez nauczyciela.

7. W przedszkolu kontakt z dziećmi i rodzicami odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, grupy rocznikowe na portalu społecznościowym (w zależności od potrzeb i możliwości rodzica). Rodzice otrzymują na bieżąco propozycje: zadań, ćwiczeń, piosenek, zabaw dydaktycznych, propozycji ćwiczeń ruchowych , zadań plastyczno-technicznych, gier edukacyjnych.

8. Nauczyciel podczas kształcenia na odległość uczy zgodnie z planem i musi pamiętać ,że dobór narzędzi przy komunikacji elektronicznej powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń ( komputer , telewizor , telefon) i ich dostępności w domu , wieku i etapu rozwoju uczniów , a także sytuację rodzinną uczniów.

9. Nauczyciel w razie wątpliwości winien wyjaśnić uczniowi , napisać wskazówki jak interpretować nowe zagadnienia, wskazać gdzie ma znaleźć informacje.

10. Nauczyciel prace domowe zadane uczniom po otrzymaniu, sprawdza i ocenia.

11. Nauczyciele w godzinach 8.00 – 14.30 pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły , w kontakcie telefonicznym, mailowym ,itp. Śledzą na bieżąco komunikaty MEN i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, omawiają zagadnienia podczas konsultacji zespołów przedmiotowych. Nauczyciele również prowadzą samokształcenie (poprzez e-szkolenie, e-warsztaty, e-konferencje, jeżeli płatne to za zgodą dyrektora),  przygotowują się do lekcji , tworzą pomoce dydaktyczne (przedszkole)

12. Kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny , telefonicznie ( w godzinach 8.00 – 15.00 ) oraz pocztę elektroniczną.

13. Zasady kształcenia na odległość są opublikowane na stronie ZSP :www.zsppowidz.pl


Komunikat Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu z dn. 17 marca 2020 roku

Apel do Uczniów i Rodziców

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach i sytuacji epidemicznej w kraju proszę rodziców i opiekunów o współpracę w  sprawie pracy zdalnej z uczniem.

 Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu  pracują zgodnie z zaleceniami MEN z wykorzystaniem e- dziennika, mailingu do rodziców, a przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu mailowego  z uczniami.

Proszę rodziców uczniów o codzienne sprawdzanie wiadomości na e – dzienniku i wykonywanie poleceń zgodnie z zadaniem w zeszytach ,ćwiczeniach i innych formach.

Obecny czas, to nie jest czas wolny ani ferie. Zachęcam uczniów do systematycznej pracy.

Możliwość zdalnej nauki, to sprawdzian dla nauczycieli, społeczności szkolnej, rodziców opiekunów, to wielka wspólna odpowiedzialność. Proszę nie zmarnujcie swojej szansy.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego szkoła i przedszkole są zamknięte. Sekretariat czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 11.30. Wszystkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie : 632776123  lub 531622174.

Zgłoszenia do przedszkola i inne zaświadczenia są przyjmowane i wydawane w godzinach pracy sekretariatu. Nauczyciele pracują z wykorzystaniem e- dziennika . Proszę rodziców o dopilnowanie wykonania zadanych poleceń przez nauczycieli.

Dyrekcja szkoły i administracja pracuje w trybie administracyjnym zgodnie z Komunikatami  Wójta Gminy Powidz .


Komunikat Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z dn. 17 marca 2020 roku

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

 „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Powidz jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Powidz, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Powidz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wykaz telefonów kontaktowych Urząd Gminy Powidz

Stanowisko Nr telefonu
Awarie – kanalizacja 533 984 800
Konserwator sieci wodociągowej – Anastazewo 533 333 176
Konserwator sieci wodociągowej – Powidz 784 951 510
Inne zgłoszenia komunalne, remontowe 784 835 537
Oczyszczalnia ścieków, PSZOK 668 731 971
Sekretarz Gminy 63 2776 272  wew.18
USC, ewidencja ludności , działalność gospodarcza 63 2776 272  wew.15
Promocja, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, turystyka, rolnictwo, współpraca międzynarodowa, 63 2776 272  wew.14
Zarządzenie kryzysowe, informatyzacja, gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska 63 2776 272 wew. 20
Inwestycje, gospodarka wod.-kan., gospodarka przestrzenna, 63 2776 272 wew. 17
Gospodarka odpadami 63 2776 272 wew. 23
Podatki, czynsze mieszkaniowe, rachunki wod-kan 63 2776 272 wew. 25
694835931
Księgowość – Skarbnik Gminy 63 2776 272  wew.21
Księgowość – oświata, płace 63 2776 272  wew.24
Księgowość – sprawozdawczość ,księgowość dochodów, wydatków 63 2776 272 wew. 22
Biuro Rady Gminy Powidz 63 2776 272  wew.19

INNE KOMUNIKATY, ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 124/20 Wójta Gminy Powidz z dnia 1 czerwca 2020 r. uchylenia wyłączenia i ograniczenia  użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej (NOWY!)

KOMUNIKAT NR 9/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 19.5.2020 r.

Zarządzenie Nr 120/20 Wójta Gminy Powidz z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie czasowego wyłączenia lub ograniczenia użytkowania gminnych obiektów użyteczności publiczne

Komunikat nr 8/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 4.05.2020 r.

Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Powidz z dnia 4 maja 2020 r.  w sprawie czasowego wyłączenia lub ograniczenia użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej 

Zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
Zarządzenie nr 111/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Komunikat nr 7/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
Komunikat nr 6/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

Zarządzenie nr 107/20 Wójta Gminy Powidz z dnia 1 kwietnia 2020 roku ws. czasowego wyłączenia z użytkowania gminnych obiektów użyteczności publicznej 

Komunikat nr 5/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 27 marca 2020 r.
Komunikat nr 4/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 23 marca 2020 r
Komunikat nr 3/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 15 marca 2020 r.
Komunikat nr 2/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 13 marca 2020 r.
Komunikat nr 1/2020 Wójta Gminy Powidz z dnia 11 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIA rządowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (aktualne)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku ws. ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 roku ws. zakazów ruchu lotnicznym

INSTRUKCJEKV- plakat z nr tel-page-001


KORONAWIRUS – AKTUALNE INFORMACJE i ZALECENIA

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
20°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 66%
wiatr: 2m/s wsch. - płn. wsch.
Max: 21 • Min: 19
23°
Nd
23°
Pon
23°
Wt
24°
Śr
23°
Czw
Kwiecień 2020
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930