XVIII – sesja Rady Gminy Powidz

XVIII – sesja Rady Gminy Powidz

Informacja o sesji

25 czerwca  2020 r. (tj. czwartek)  o godz. 1100  w sali Domu Kultury w Powidzu odbędzie się  XVIII sesja Rady Gminy Powidz

Porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Powidz.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Powidz.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Powidz za 2019 rok, debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Powidz wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.
7. Podjęcie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2020 rok;
c) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz;
d) w sprawie: „Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2020 r.”;
e) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Powidzu;
f) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Powidz na rok szkolny 2020/2021;
g) w sprawie  przystąpienia  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Powidz;
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Polanowo;
i) w sprawie wyrażenia  zgody  na  nabycie  mienia;
j) w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokale mieszkalne;
k) w sprawie rozpatrzenia petycji;
l) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XVIII sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/-/ Filip Muszyński

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
20°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 66%
wiatr: 2m/s wsch. - płn. wsch.
Max: 21 • Min: 19
23°
Nd
23°
Pon
23°
Wt
24°
Śr
23°
Czw
Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930