Nowy harmonogram odbioru odpadów 2021. r

Nowy harmonogram odbioru odpadów 2021. r

Harmonogram odpady 2021- o nieruchomości zamieszkałe

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszakłych w 2021 r. w Gminie Powidz do do pobrania tutaj – HARMONOGRAM

Harmonogram dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych, w związku z zmianami w gminnym systemie gospodarowania odpadami, które zostały wprowadzone od 2021 r.


W celu optymalizacji opłat dla mieszkańców, w związku rosnącymi kosztami związanymi z gospodarką odpadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych,  wprowadzone zostają następujące zmiany:

 Wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami zostaną nieruchomości niezamieszkałe znajdujące się na terenie Gminy Powidz tj.: agroturystyki, obiekty noclegowe, pozostali przedsiębiorcy, budynki użyteczności publicznej oraz budynki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

– właściciele wyżej wymienionych nieruchomości, z dniem 1 stycznia 2021r. zobowiązani będą do podpisania indywidualnych umów z firmą wykonującą usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Powidz.

– częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z wyżej wymienionych nieruchomości musi być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz, np. w przypadku budynków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od maja do września:

  1. a) odpady segregowane tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło – co najmniej raz w miesiącu;
  2. b) bioodpady – co najmniej raz w miesiącu;
  3. c) odpady zmieszane – co najmniej raz w miesiącu;

– Gmina może realizować kontrole zawarcia umów, a w przypadku ich brak, wnieść na Policję o ukaranie mandantem.

Z  dniem 1 stycznia 2021r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców ulegnie zmianie. Wynosić ona będzie:

16 zł za osobę. Zwiększenie stawki spowodowane jest przede wszystkim zmianą częstotliwości odbioru bioodpadów oraz odpadów zmieszanych, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zamieszkałych, jednorodzinnych będą odbierane co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października

– lub 14 zł za osobę  –  gdy właściciel nieruchomości mieszkalnej, jednorodzinnej podejmie decyzję o kompostowaniu bioodpadów, wówczas podstawowa stawka opłaty za jednego mieszkańca zostanie umniejszona o 2 zł i wyniesie 14 zł.

Warunki: zastosowanie kompostownika powoduje brak możliwości zbierania i odbioru bioodpadów w workach lub pojemnikach, a także dostarczania ich na PSZOK; dostęp powietrza do warstwy kompostu; wielkość kompostownika pozwala na co najmniej roczny okres kompostowania i kompostowanie nie powoduje uciążliwości do otoczenia.

Co zrobić by uzyskać zwolnienie  z tytułu kompostowania bioodpadów?

By uzyskać zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Powidz.

Czy w związku ze zmianą stawki muszę złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy Powidz?

Osoby, które nie będą korzystać ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów, pomimo wzrostu stawki, nie muszą składać nowej deklaracji do Urzędu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W związku z powyższymi zmianami od dnia 1 stycznia 2021r. obowiązywał będzie również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  DEKLARACJA opłata za gosp. odpadami – .pdf

DEKLARACJA opłata za gosp. odpadami

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PUNKTU SELEKTYWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

  • w ramach opłat za gospodarowanie odpadami z PSZOK-u korzystać mogą wyłącznie mieszkańcy Gminy Powidz;
  • wprowadzony zostaje limit ilości kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, oddawanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, podczas  zbiórki mobilnej (raz do roku) oraz na PSZOK – w ilości 8 szt. łącznie wyżej wymienionych odpadów na nieruchomość. Przypominamy, iż sprzęt elektroniczny można nieodpłatnie oddać do punktów handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów;
  • pozostałe osoby (w tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych) będą mogły korzystać z PSZOK na zasadach, które zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy.

 

PRZYPOMINAMY!

 

Mieszkańcy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek: 96 8538 0002 0000 0688 2000 0200 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Powidzu na Rynku.

Obowiązuje segregacja opadów komunalnych, w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotnej wysokości stawki ustalonej przez Radę Gminy Powidz tj. 64 zł za osobę miesięcznie.

 

 

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
2°
całkowite zachmurzenie
wilgotność: 84%
wiatr: 1m/s zach. - płn. zach.
Max: 2 • Min: 2
1°
Pon
0°
Wt
1°
Śr
1°
Czw
0°
Pt
Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031