XXIV sesja Rady Gminy Powidz

XXIV sesja Rady Gminy Powidz

Informacja o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.   poz. 713 ze zm.), art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) oraz §  16 ust. 3 Statutu Gminy Powidz  przyjętego uchwałą nr XLIX/302/18 Rady Gminy Powidz z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Powidz  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018 r. poz.7209 ze zm.)  zwołuję  XXIV sesję Rady Gminy Powidz na dzień 21 stycznia  2021 roku  (czwartek)  o godz. 10:00 w sali Domu Kultury w Powidzu

Porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie  protokołu z  XXII i XXIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy  Powidz.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu;
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu słupeckiego;
c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
d) w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2021 rok;
e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
f) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz;
g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
h) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Powidz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi;
i) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Powidz;
j) w sprawie nadania nazwy ulicy;
k) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Powidz;
l) w sprawie “Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Powidz w 2021r.”;
m) w sprawie przystąpienia Gminy Powidz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
n) w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji wpływających do Rady Gminy Powidz;
o) w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Powidz oraz przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2021 r.;
p) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Powidz na 2021 r.

5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Powidz w 2020 roku.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie XXIV sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/-/ Filip Muszyński

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
10°
pochmurno z przejaśnieniami
wilgotność: 53%
wiatr: 5m/s płn. - płn. zach.
Max: 10 • Min: 10
3°
Nd
8°
Pon
10°
Wt
10°
Śr
7°
Czw
Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031