Relacja z XXVI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XXVI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 23 marca 2021 roku odbyła XXVI -  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2021 rok – wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 3 mln zł uzyskaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, która zostanie przeznaczona na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni, która m.in. w Gminie Powidz realizować będzie inwestycje mieszkaniowe (ul. Polna – ul. Witkowska).  Przewidziano 28 000 zł na wsparcie Policji,  z przeznaczeniem na  zakup radiowozu, który ma zostać przydzielony do Posterunku Policji w Strzałkowie. Związane jest to z powołaniem zespołu terenowego Policji na obszar Gminy Powidz na okres sezonu letniego bieżącego roku. Informacji w tym zakresie udzielili podczas sesji: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy –  mł. insp. Jan Rabiej i Kierownik Posterunku w Strzałkowie asp. szt. Michał Malinowski;

– w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Gminy Powidz – uchwałą z dnia 30 maja 2016 r. Rada Gminy Powidz przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Powidz. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma charakter dokumentu określającego cele strategiczne i szczegółowe działania dla ich osiągnięcia w różnych perspektywach terminowych wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów i przewidzianych źródeł finansowania. Mając na uwadze udoskonalenie lokalnej polityki energetycznej w ramach międzynarodowego projektu C-Track50 „Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050” z programu HORYZONT 2020, zaszła konieczność dokonania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zmierzającej  do osiągnięcia odporności klimatu i neutralności węglowej do 2050 r. Wobec powyższego zasadnym jest uaktualnienie długoterminowych planów gospodarki niskoemisyjnej w zakresie polityki klimatycznej, koncentrującej się na sporządzeniu Kontrolnej Inwentaryzacji Emisji oraz opracowanie pt.: „Planu działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Gminy Powidz”;

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Powidz  w 2021 roku –  Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. jako organizator wniósł o wyznaczenie kąpielisk na terenie Gminy Powidz w następujących lokalizacjach:  kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy O.W. “ŁAZIENKI” w Powidzu wzdłuż linii brzegowej na długości 40 m;  kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy polu namiotowym “Dzika Plaża” w Powidzu wzdłuż linii brzegowej na długości 50 m; kąpielisko na Jeziorze Powidzkim przy O.W. “Na Skarpie” w Przybrodzinie wzdłuż linii brzegowej na długości 50 m. Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym, które zostały przeprowadzone w terminie od 2 lutego 2021 roku do 23 lutego 2021 roku. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Słupcy. Wyznaczenie kąpielisk jest istotne dla zabezpieczenia bezpieczeństwa korzystających z Jeziora Powidzkiego i rozwoju turystyki na terenie gminy Powidz;

– w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej – po zapoznaniu się z petycją wielokrotną dotyczącą wezwania Rady Gminy Powidz do przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie  mieszkańców gminy Powidz z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz  uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów  szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść  wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych – Rada Gminy Powidz zdecydowała o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. Podkreślono, że rada gminy może podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów. Żaden tymczasem z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, nie obejmuje swym zakresem ani recenzowania („uznawania za niedopuszczalne”) działań innych organów administracji publicznej, czy to na szczeblu krajowym, czy tym bardziej zagranicznym, ani podejmowania jakichkolwiek działań władczych względem organów administracji centralnej („uznania za zasadne i nieodzowne”, by Rząd RP podjął określone przez składających petycję działania). Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza zakres zadań gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organ władzy publicznej działa wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala; niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca, bazująca na szerokiej interpretacji przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

w  sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – po zapoznaniu się z petycją Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!  dotyczącą podjęcia przez Radę Gminy Powidz uchwały wyrażającej negatywne stanowisko w sprawie rozpoczęcia szczepień przeciw COViD-19 – Rada Gminy Powidz zdecydowała o nieuwzględnieniu petycji. Zauważono, że szczepienia w Polsce są dobrowolne, w związku z czym, każdy obywatel ma prawo do samodzielnej decyzji, czy wyraża chęć wzięcia udziału w programie. Z uwagi na fakt, iż Narodowy Program Szczepień jest programem rządowym wszystkie działania z nim związane, takie jak przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski, monitoring przebiegu i efektywności szczepienia, działania informacyjne oraz bezpieczeństwo Polaków są kompetencją  i zadaniami Rady Ministrów. Żądania przedstawione w petycji nie leżą w kompetencji Rady Gminy i nie mogą być przedmiotem jej działań. Uchwała podjęta przez Radę Gminy w formie wskazanej przez autora petycji stanowiłaby istotne naruszenie prawa skutkującego nieważnością podjętego aktu.

Ponadto radni zapoznali się z sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Treści uchwał i materiałów sesyjnych dostępne są tutaj:

http://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/c33ff056-72ce-4


Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
8°
słabe opady deszczu
wilgotność: 57%
wiatr: 5m/s zach.
Max: 8 • Min: 8
6°
Pt
8°
Sob
8°
Nd
9°
Pon
8°
Wt
Marzec 2021
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031