Korzystanie z promenady i ośrodków

Zasady dla wszystkich

Zgodnie z przepisami prawa miejscowego, zasady korzystania z promenady oraz ośrodków wypoczynkowych normują odrębne regulaminy. Z uwagi na uciążliwe oraz systematyczne zachowania niektórych ludzi, zagrażające bezpieczeństwu innych, gmina Powidz podejmuje szereg działań, których głównym celem jest maksymalna redukcja zagrożeń w miejscach obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia incydentów z udziałem pieszych oraz kierowców samochodów osobowych, motocykli i nie tylko. W związku z powyższym, podtrzymane zostają regulacje uniemożliwiające poruszanie się po promenadzie/ ścieżkach pieszo- rowerowych, samochodami i motocyklami. Od kilku lat miejsca te są bardzo dobrze oznakowane, zarówno znakami pionowi oraz poziomymi, jednak mimo to, każdego roku odnotowujemy całe pasmo łamania zakazów i niedostosowywania się do przepisów przez kierowców, na co reagujemy bezwzględnie. Gmina Powidz jest miejscem, w którym kładziemy szczególny nacisk na porządek i bezpieczeństwo gdyż w naszym interesie jest zadbać o zdrowie oraz życie, nie tylko mieszkańców ale również ludzi odwiedzających i ich rodzin, którzy na terenie właśnie naszej gminy zdecydowali się wypoczywać, a zarazem wspierać lokalną gospodarkę.

W szczególnie uzsadnionych przypadkach, zgondnie z Uchwałą VII/49/19 Rady Gminy Powidz z dnia 23 maja 2019 r.  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 5287) możliwe jest uzyskanie przpustki na wjazd na teren ośrodków czy promenady:

– w celu uzyskania przepustki należy zgłosić się z co najmniej 4- dniowym wyprzedzeniem do:
* Urząd Gminy Powidz – wydaje upoważnienia na wjazd na teren: ścieżka pieszo – rowerowa Powidz – Przybrodzin, w tym droga tzw. betonówka w Przybrodzinie, teren plaży wojskowej w Przybrodzinie i promenada
* Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. – wydaje upoważnienia na wjazd na teren ośrodków wypoczynkowych: Łazienki, Dzika Plaża w Powidzu; Przybrodzin (“plaża cywilna”)


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROMENADY

1. Regulamin określa zasady korzystania z promenady w Powidzu i Przybrodzinie, położonej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Powidzkiego, zwanej dalej promenadą.
2. Przez promenadę rozumie się ścieżkę pieszo-rowerową oraz teren w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w obrębie działek, na której jest położona.
3. Obiektami zarządza Urząd Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24 62-430 Powidz, chyba że zostanie wyznaczony inny zarządca.
4. Promenada ma charakter otwarty, wstęp na jej teren jest bezpłatny.
5. Promenada służy rozwojowi kultury fizycznej oraz turystyce.
6. Każdy użytkownik promenady zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień, a korzystanie z promenady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Z obiektów małej architektury, ścieżki edukacyjnej “Ryby Jeziora Powidzkiego w Powidzu” oraz elementów wyposażenia znajdujących się na terenie promenady należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. Promenada przeznaczona jest wyłącznie do korzystania przez pieszych, pieszych z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych na wózkach i rowerzystów (pojazdy jednośladowe). Piesi i rowerzyści poruszają się właściwą częścią promenady, zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym.
9. Zarządca może wyrazić pisemną zgodę na wjazd pojazdów mechanicznych bez prawa postoju na promenadzie, wyłącznie w dni powszednie w godzinach 7:00-10:00. Powyższe ograniczenie nie dotyczy mieszkańców posesji, dla których promenada jest jedynym dojazdem.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie promenady wymaga pisemnej zgody zarządcy oraz uiszczenia stosownej opłaty.
11. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z promenady zabrania się:

a) zaśmiecania terenu,
b) umieszczania w koszach na promenadzie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
c) niszczenia i uszkadzania roślinności,
d) niszczenia lub przestawiania ławek, koszy, urządzeń zabawowych, oświetlenia, monitoringu i innych obiektów, a także siadania na oparciach ławek,
e) przebywania na promenadzie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
f) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających,
g) przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
h) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,
i) prowadzenia psów bez smyczy,
j) rozpalania ognisk lub grillowania,
k) obierania (czyszczenia, patroszenia) złowionych ryb,
l) składowania w obrębie promenady sprzętu pływającego oraz innych materiałów bez zgody zarządcy,
m) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody zarządcy,
n) poruszania się rowerami wielośladowymi (gokarty, kłady, ryksze) oraz pojazdami napędzanymi elektrycznie z wyjątkiem rowerów. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 5287
12. Wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia należy zgłaszać zarządcy lub służbom:

– 112 – rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej
– 997 – Policja
– 998 – Straż Pożarna
– 999 – Pogotowie Ratunkowe


REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW REKREACYJNYCH OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO ŁAZIENKI

1. Regulamin określa zasady korzystania z terenów rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki w Powidzu, położonego na terenie działki geodezyjnej nr 441, zwanych dalej terenami rekreacyjnymi.
2. Terenami zarządza Urząd Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24 62-430 Powidz, chyba że zostanie wyznaczony inny zarządca.
3. Każdy użytkownik terenów rekreacyjnych zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i bezwzględnego przestrzegania jego postanowień, a korzystanie z terenów rekreacyjnych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Postój pojazdów na terenach rekreacyjnych dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych, oznaczonych odpowiednim oznakowaniem pionowym lub poziomym.
5. Wyznaczone miejsca postojowe nie są miejscami strzeżonymi.
6. Posiadacz pojazdu pozostawionego w innym niż wyznaczone do tego celu miejscu, obowiązany jest do jego niezwłocznego usunięcia na wezwanie zarządcy lub innej uprawnionej osoby.
7. Aleje spacerowe na terenach rekreacyjnych przeznaczone są do korzystania przez pieszych, pieszych z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych na wózkach i rowerzystów (pojazdy jednośladowe).
8. Przejazd pojazdami mechanicznymi na terenie rekreacyjnym dozwolony jest wyłącznie:
– w celu dojazdu do pola namiotowego/campingowego przez osoby zameldowane na polu,
– w celu dojazdu do punktów prowadzenia działalności gospodarczej przez właścicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ośrodka,
– przez przedstawicieli zarządcy oraz służb ratunkowych i porządkowych.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie rekreacyjnym wymaga zgody Zarządcy i uiszczenia stosownej opłaty.
10. Ustawianie namiotów i zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przyczep campingowych na terenach rekreacyjnych dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
11. Ustawienie namiotów lub przyczep campingowych nie może ograniczać dostępu do linii brzegowej i swobodnego przejścia wzdłuż niej, a także blokować przejścia alejkami spacerowymi oraz uniemożliwiać korzystania z siłowni zewnętrznej i placu zabaw, boisk, plaży, kąpieliska.
12. Namiot lub przyczepa campingowa ustawiona w innym, niż dozwolonym miejscu podlega usunięciu na koszt posiadacza.
13. Namioty i przyczepy pozostawione na polu namiotowym powinny zostać usunięte w ciągu 2 tygodni od zakończenia sezonu.
14. Zarządcy lub podmiotom przez niego wyznaczonym przysługuje prawo organizacji wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na terenach rekreacyjnych, o których informacje podane zostały z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,
15. Na terenach rekreacyjnych zabrania się:

a) zaśmiecania terenu,
b) umieszczenia w koszach odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych poza Ośrodkiem Wypoczynkowym ,,Łazienki”,
c) niszczenia i uszkadzania roślinności,
d) niszczenia lub przestawiania ławek, koszy, oświetlenia, monitoringu i innych obiektów, a także siadania na oparciach ławek, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 5287
e) przebywania na terenach rekreacyjnych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
f) spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem ogródków, stoisk i obiektów posiadających stosowne zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych,
g) palenia tytoniu oraz używania środków odurzających,
h) przebywania pod wpływem środków odurzających,
i) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,
j) prowadzenia psów bez smyczy,
k) rozpalania ognisk lub grillowania, poza miejscem wyznaczonym przez zarządcę,
l) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody zarządcy,
m) poruszania się rowerami wielośladowymi (gokarty, kłady, ryksze) oraz pojazdami napędzanymi elektrycznie z wyjątkiem rowerów.

16. Wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia należy zgłaszać zarządcy lub służbom:

– 112 – rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej
– 997 – Policja
– 998 – Straż Pożarna
– 999 – Pogotowie Ratunkowe.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
20°
zachmurzenie duże
wilgotność: 72%
wiatr: 3m/s płn.
Max: 20 • Min: 20
24°
Śr
27°
Czw
27°
Pt
20°
Sob
24°
Nd

Powietrze w Powidzu

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930