Organizacje pozarządowe

Informacje w sprawach organizacji pozarządowych

Konsultacje projektu programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Powidz serdecznie zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych działalnością pożytku publicznego do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Konsultacje prowadzone będą w formie bezpośredniego otwartego spotkania, które odbędzie się dnia 10 listopada 2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Powidz o g. 14:30.
Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.powidz.pl, stronie BIP Urzędu Gminy Powidz oraz w Urzędzie Gminy Powidz, biuro nr 8.Po konsultacjach wraz ze stowarzyszeniem Centrum PISOP zapraszamy do udziału w spotkaniu „Źródła i skuteczne finansowania organizacji pozarządowych z gminy Powidz“. Podpowiemy, w których konkursach możecie efektywnie aplikować oraz co zwiększy Waszą szansę na sukces!

Na szkolenie zapraszamy wszystkich społeczników z gminy Powidz – aktywnych mieszkańców, którym na sercu leży dobro ich Małej ojczyzny”, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, klubów seniora.

Spotkanie poprowadzi pani Ewa Gałka, prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP i zarazem specjalistka w skutecznym pozyskiwaniu środków na działania społeczne.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem na adres: info@powidz.pl lub telefonicznie 667 111 718. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Na miejscu zapewniamy poczęstunek.

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Aktywni na 100” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekt programu współpracy gminy Powidz z organizacjami pozarządowymi na rok 2022


 

AKTYWNI OBYWATELE – RUSZA KOLEJNY KONKURS DOTACYJNY DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Na prośbę Fundacji im. S. Batorego publikujemy informacje dotyczące Programu Aktywni Obywatele.

Prawie 10,5 mln eur czeka na organizacje społeczne w ii konkursie na projekty tematyczne w programie aktywni obywatele – fundusz krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: (1) angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,

(2) ochrona praw człowieka i równe traktowanie

(3) wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.
Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

W konkursie mogą startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR).
Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

W tym konkursie szczególnie oczekiwane są projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+ narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:  aktywniobywatele.org.pl/

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i
seksualnych).


Uchwałą  Nr XXXIX/244/17 Rada Gminy Powidz z dnia 23 listopada 2017 roku przyjęła „Program współpracy Gminy Powidz z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” i odnośnik do programu: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=13&typ=menu&menu=262&id=2887&str=1


Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym złożona w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie z zakresie ekologii – realizacja inicjatyw służących utrzymaniu porządku i czystości zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo [skan oferty w wersji PDF]

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
-2°
zachmurzenie duże
wilgotność: 85%
wiatr: 3m/s płn. zach.
Max: -1 • Min: -3
0°
Pon
1°
Wt
1°
Śr
2°
Czw
1°
Pt

Powietrze w Powidzu

Listopad 2021
P W Ś C P S N
« lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930