Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz

Zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz”.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.02.2022r. do 22.02.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Powidz w zakładce ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.02.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10.00, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej z uwagi na utrzymujący się stan epidemii oraz o możliwości i sposobie udziału w dyskusji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, będzie można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, tel. 63 277 62 72.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@powidz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Powidz.


ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz [plik PDF]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POWIDZ – część tekstowa [plik PDF]

RYSUNEK – kierunki studium 2022 [plik PDF]

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz [plik PDF]

RYSUNEK Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz – uwarunkowania zagospodarowania przestrznnego [plik PDF]

1 comment

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

1 Comment

  • Karolina Kowalska
    22 stycznia 2022, 22:10

    Jakie skutki finansowe dla gospodarstwa będzie miała zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania gruntów z rolnych R na Produkcyjno-Uslugowe PU?
    Czy będzie to miało wpływ i w jakim stopniu na podatek gruntowy ( dotychczas grunty rolne zwolnione z podatku) oraz podatek od budynków gospodarczych przeznaczonych do produkcji rolnej (również dotychczas zwolnione z opłaty). Ponadto czy grunt inaczej sklasyfikowany nadal będzie mógł być użytkowany rolnie? Czy prawnie dozwolona jest odgórna zmiana klasyfikacji gruntu, wbrew wieloletniemu użytkowaniu?

    REPLY

Pogoda w Powidzu

Powidz
13°
zachmurzenie umiarkowane
wilgotność: 84%
wiatr: 3m/s zach. - płd. zach.
Max: 14 • Min: 13
17°
Czw
12°
Pt
10°
Sob
10°
Nd
10°
Pon

Powietrze w Powidzu

Styczeń 2022
P W Ś C P S N
« lis    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31