Relacja z XXXV sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XXXV sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 10 lutego br. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2022 rok – do budżetu wprowadzono uzyskane przez gminę dofinansowanie – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie ponad 200 000 zł na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (przewozy na terenie gminy, które umożliwiają realizację dalszych kursów w kierunku Witkowa, Gniezna, a od tego roku również dodatkowy kurs w kierunku Słupcy; przewozami objęto dodatkowo m.in. sołectwo Charbin). Zabezpieczono kwotę 20 000 zł, która będzie przeznaczona na wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy (planowany jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczego). W budżecie dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków dostosowując je do planowanego wykonania;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – do uchwały Rady Gminy Powidz z dnia 18 listopada 2021 r. dodano zapis wskazujący, że  w przypadku nieruchomości położonych na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej, na których prowadzone jest gospodarstwo rolne i stan zużycia wody wykazany w dokumentach potwierdzających ilość m3 średniomiesięcznego zużycia wody z  ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej obejmuje również zużycie wody wykorzystywanej na cele  gospodarstwa rolnego,  przyjmuje się 3 m3/miesiąc/osobę w trakcie okresu, za który podano zużycie wody. Ten sposób ustalenia ilości zużytej wody nie ma zastosowania w sytuacji, gdy na nieruchomości prowadzona jest również inna  działalność niż działalność rolnicza. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2022 roku. Osoby, które chcą skorzystać z w/w rozwiązań, zobowiązane będą zmienić od marca deklarację

4) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich  domowników na terenie Gminy Powidz – do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników wyznaczono miejsce na targowisku gminnym przy ul. Park Powstańców Wielkopolskich, położonym na działkach nr 435  i 1018/2. Osoby handlujące mają obowiązek stosowania się do regulaminu targowiska, wynikającego z uchwały nr XXIII/159/09 Rady Gminy Powidz z dnia 25 września 2009 r. Osoby te są zwolnione z opłaty targowej. Handel dotyczy produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym;

5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Zgodnie z przedmiotową obowiązek określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach spoczywa na Radzie Gminy i winien być określony w drodze uchwały nie rzadziej niż raz na 2 lata. Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Powidz za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej i ćwiczeniach w kwocie – 19,00 zł, a za udział w szkoleniach w kwocie – 7,00 zł;

6) w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Powidz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz – podjęcie starań o uzyskanie praw miejskich to efekt inicjatywy radnego Stanisława Tomaszewskiego,  popartej przez radnych  i zebranie wiejskie Sołectwa Powidz. Złożenie przez Radę Gminy wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez Radę Gminy konsultacji z mieszkańcami gminy. Konsultacje zostaną przeprowadzone we wszystkich sołectwach Gminy Powidz w formie zbierania opinii mieszkańców na formularzu ankiety konsultacyjnej, która będzie dostępna:

1) w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz,

2) w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz.

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.powidz.pl,

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wypełnioną ankietę będzie można złożyć w następujący sposób:

1) wysłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@powidz.pl,

2) złożyć w Urzędzie Gminy Powidz ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy, w zamkniętej kopercie,

3) u Sołtysa właściwego  ze względu na miejsce zamieszkania, w zamkniętej kopercie,

4) wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki w Bibliotece Publicznej Gminy Powidz, ul. Park Powstańców Wlkp. 25, 62-430 Powidz.

Konsultacje zamierza się przeprowadzić w dniach od 1 do 10 marca br. Mieszkańcy wcześniej będą mogli zapoznać się z ulotką informacyjną, która będzie zawierała odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania i wątpliwości związane ze zmianą statusu miejscowości;

7) w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatku osłonowego – zgodnie z uchwałą upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących dodatku osłonowego.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
20°
zachmurzenie duże
wilgotność: 72%
wiatr: 3m/s płn.
Max: 20 • Min: 19
24°
Śr
27°
Czw
27°
Pt
20°
Sob
24°
Nd

Powietrze w Powidzu

Luty 2022
P W Ś C P S N
« lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28