Relacja z XL sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XL sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 15 września 2022 roku w sali Domu Kultury w Powidzu odbyła się XL sesja Rady Gminy Powidz.

 

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2022 rok –  dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z dostosowaniem ich do planowanego wykonania. Po stronie dochodów wprowadzono m.in. środki na zadanie „Cyfrowa Gmina”, zaktualizowano wpływy podatkowe; wprowadzano do budżetu środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nasadzenia drzew w strefach buforowych nad jeziorem Powidzkim w m. Powidz. Po stronie wydatkowej wprowadzono m.in. środki na zakup mebli do pracowni informatycznej w ZSP czy otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa środki na objęcie dodatkowych udziałów w Społecznej Inicjatyw Mieszkaniowej ,,KZN Zachodni Sp. z o.o.” W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania wsparte z programu ,,Polski Ład” – Rozwój infrastruktury społecznej (OSP i klub dziecięcy) i budowa infrastruktury sportowej (boiska Przybrodzin, pomost na Łazienkach, boisko do plażówki w Charbinie);

3) zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej –   uchwała wprowadza zapis określający wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór opłaty targowej tj. „Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej  (za inkaso) w wysokości 20% zainkasowanych kwot”;

4) w sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  w  Powidzu, na  rzecz  użytkownika  wieczystego – przedmiotowa  uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewid.  836  o  pow. 0,0531 ha  położonej  w  Powidzu, gmina  Powidz.   Przedmiotowa  nieruchomość   oddana  została  w  użytkowanie  wieczyste  aktem  notarialnym  z  dnia  14.11.1986r. Użytkownik  wieczysty  wyżej  opisanej  nieruchomości  nie  może  nabyć  prawa  własności  w  trybie  ustawy  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w  prawo  własności  tych  gruntów  bowiem  działka  nie  została  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym;

5) w sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  w  Ostrowie, na  rzecz  użytkownika  wieczystego  – przedmiotowa  uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewid.  138/33  o  pow. 0,0304 ha  położonej  w  Ostrowie, gmina  Powidz.   Przedmiotowa  nieruchomość   oddana  została  w  użytkowanie  wieczyste  aktem  notarialnym  z  dnia  4.09.1992r. Użytkownik  wieczysty  wyżej  opisanej  nieruchomości  nie  może  nabyć  prawa  własności  w  trybie  ustawy  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w  prawo  własności  tych  gruntów. Nabycie  prawa  własności  na  podstawie  art. 32  ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami, pozwoliłoby  na  ujednolicenie  stanu  władania  posiadanej  nieruchomości. Budynek, który  znajduje  się  na  przedmiotowej  działce  stanowi  własność  użytkownika  wieczystego. Umowa  notarialna  z  dnia  4.09.1992r.  dotyczyła  oddania  gruntu  w  użytkowanie  wieczyste  i  sprzedaż  budynku;

6) w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody –  pomnikiem przyrody ożywionej ustanowiono Żywotnik olbrzymi  Thuja plicata o obwodzie pnia 195 cm, rosnący na działce o numerze ewidencyjnym 1018/2 w Powidzu (przy Ośrodku Zdrowia). Pomnikowi nadano  nazwę: “Żywotnik Józef”. Nazwa odwołuje się do imienia dowódcy Kompanii Powidzkiej – Józefa Bilskiego.  Z wnioskiem dot. ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody wystąpiła  osoba związana z terenem Gminy Powidz;

7) w sprawie rozpatrzenia petycji – uznano, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Stwierdzono, że radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu Gminy Powidz żadnych sygnałów wskazujących na potrzebę powołania młodzieżowej rady gminy. Utworzenie takiego podmiotu wydawałoby się zasadne gdyby wynikało z inicjatywy młodzieży zamieszkującej Gminę Powidz. Proces utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz nadania jej statutu, zdaniem Komisji, wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania zainteresowania możliwością powołania takiego podmiotu wśród lokalnej społeczności. Od zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy

Rada Gminy Powidz przyjęła do wiadomości:

– Informację o  przygotowaniu Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu do realizacji zadań w roku szkolnym 2022 /2023;
– Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku;
– Informację dot. stanu realizacji inwestycji gminnych.

Link do materiałów ze sesji: https://gminapowidz.esesja.pl/posiedzenie/8cd466ec-6f80-4

Link do sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta:  https://gminapowidz.esesja.pl/zalaczniki/196214/sprawozdanie-z-dzialalnosci-miedzysesyjnej-xl-sesja-rady-gminy_1883923.pdf

Link do transmisji sesji: https://youtu.be/b1MpJZxNbP4

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
1°
słabe opady śniegu
wilgotność: 97%
wiatr: 4m/s zach.
Max: 4 • Min: 1
0°
Czw
0°
Pt
0°
Sob
-1°
Nd
-1°
Pon

Powietrze w Powidzu

Wrzesień 2022
P W Ś C P S N
« lis   paź »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930