Gmina Powidz w ramach I edycja-i pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała 10 630 500 zł na następujące zadania:

ZLEWNIA-1

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz ( Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) – I etap”
Przewidywana wartość inwestycji: 6.000.000,00 zł;  wartość dofinasowania 5.700.000,00 zł

KANALIZACJA-1

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz.
Przewidywana wartość inwestycji 5.190.000, 00 zł; wartość dofinasowania: 4.930.500 zł