Informacja Wójta Gminy Powidz z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Powidz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – wybory Prezydenta 28.06.2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.