Informacja Wójta Gminy Powidz z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Powidz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – wybory Prezydenta 28.06.2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.


 

Komunikat dla wyborców,

którzy zostali dopisani do spisu wyborców na swój wniosek w obwodzie głosowania w Gminie Powidz

w I turze wyborów Prezydenta RP na 28.06.2020r. lub chcą być dopisani do spisu wyborców w II turze wyborów Prezydenta RP na 12.07.2020r.

Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania w Gminie Powidz w I turze wyborów Prezydenta RP na 28.06.2020r. będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Gminy Powidz,  który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania, najpóźniej w dniu 7 lipca 2020 r.

Jeśli złożyłeś wniosek o dopisanie do spisu wyborców za pośrednictwem e-Puap do II tury głosowania – 12.07.2020, sprawdź czy zwrotnie otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – jest to dowód na prawidłowe nadanie oraz odebranie przez urząd Twojego wniosku. Jeśli nie otrzymałeś UPO, może to oznaczać, że Twój wniosek nie został prawidłowo dostarczony na skrzynkę e-Puap. W konsekwencji, nie zostaniesz dopisany do spisu wyborców w dniu ponownego głosowania.

Sprawdź czy po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli nie, złóż wniosek ponownie!