DJI_0007 kopia

Kultura

w Powidzu

W Powidzu funkcjonuje Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury.

Powidzki Dom Kultury skupia wokół siebie wiele organizacji, które swoją działalnością aktywizują i wpływają na społeczność lokalną. Działają tu: Chór Żeński SONATA, Orkiestra Dęta, zespół Powidzanki. Z Domem Kultury współpracują: Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Klub Gazety Polskiej, świetlica opiekuńczo-wychowawcza.

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna w Powidzu powstała wkrótce po wydaniu  “Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z 17 kwietnia 1946 r. Na podstawie księgi inwentarzowej i wpisów książek, zakupionych w Księgarni Geberthner i Wolf w Poznaniu, jako datę powołania Gminnej Biblioteki Publicznej wskazuje się 24 kwietnia 1946 roku. Księgozbiór biblioteki (ok.19000 woluminów) jest stale aktualizowany i wzbogacany nowościami. W bibliotece można skorzystać z wypożyczalni oraz z czytelni, do której komputery pozyskano z programu Ikonka oraz Kraszewski komputery dla bibliotek.  Powidzka biblioteka bierze udział w programach ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup nowości dla bibliotek), Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki (od 2009 roku w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki), w I turze Programu Rozwoju Bibliotek oraz Fundacji Orange dla bibliotek. Katalog internetowy tworzony jest w systemie SowaII/Marc21.

Biblioteka czynnie działa  również w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, w którym funkcjonuje – wypełnia zadania kulturalno-oświatowe, kreuje czytelnictwo wśród najmłodszych poprzez cotygodniowe spotkania z bajką w przedszkolu i zerówce. Biblioteka w Powidzu w swojej historii podejmowała różne działania aktywizacji i popularyzowania czytelnictwa, organizowała wiele wystaw i imprez, by wymienić chociażby wystawę filatelistyczną “Pontyfikat Jana Pawła II”, prezentację książek – “Starych książek czar”, wystawy fotografii – “Z albumu pradziadka”, obrazów lub przedmiotów codziennego użytku – “Skarby i rupiecie, rzeczy godne przeniesienia w nowe tysiąclecie”. Gminna Biblioteka Publiczna w Powidzu gromadzi także zbiory o regionie i samej miejscowości.

Biblioteka organizuje także spotkania autorskie oraz występy teatrów objazdowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły. W ostatnich latach gośćmi biblioteki byli: Joanna  Papuzińska, Wioletta Piasecka, Ewa Nowak, Barbara Kosmowska, Maria Wiernikowska, Leszek Szczasny, Wiesław Drabik, prof. Przemysław Czapliński, Tomasz Szeszycki, Krzysztof Koziołek, Roman Pankiewicz. Pierwsze spotkanie autorskie zorganizowane zostało w roku 1963 z pisarzem krakowskim Jerzym Lovellem.

W 2013 roku z okazji 770. lecia Powidza Biblioteka Publiczna we współpracy z Urzędem Gminy i Towarzystwem Przyjaciół Powidza wydała dwie publikacje o miejscowości “Powidzkie legendy i opowieści dawne i nowe” oraz album “Powidz na fotografii wczoraj i dziś”. Biblioteka jest współorganizatorem Dni Powidza, imprez z okazji Połowinek czy Zakończenia Lata.

Oficjalna strona internetowa biblioteki: www.powidz.naszabiblioteka.com

Dom Kultury

Powidzki Dom Kultury skupia wokół siebie wiele organizacji, które swoją działalnością aktywizują i wpływają na społeczność lokalną. Działają tu: Chór Żeński SONATA, Orkiestra Dęta, zespół Powidzanki. Z Domem Kultury współpracują: Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Związek Emerytów Rencistów i Inawlidów, Klub ,,Gazety Polskiej”, świetlica opiekuńczo-wychowawcza.

Dom Kultury jest organizatorem wielu uroczystości, takich jak obchody 3 Maja, Kompanii Powidzkiej w Powstaniu Wielkopolskim  29 Grudnia, święto Odzyskania Niepodległości oraz imprez z okazji Dni Powidza, Połowinek Lata, Zakończenia Wakacji, Nocy świętojańskiej z puszczaniem wianków na Jezioro Powidzkie, a także rajdów rowerowych, biesiad, pikników, wyjazdów na basen i do kina, oraz wiele innych imprez, integrujących mieszkańców gminy Powidz. W roku 2013 Dom Kultury przeszedł rozbudowę oraz remont, dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Organizowane są tu zajęcia fitness i taneczne, aerobik, karate,zajęcia muzyczne dla dzieci oraz dorosłych.

Oficjalna strona internetowa Domu Kultury:  http://www.domkulturypowidz.pl