Deklaracje w sprawie źródeł ciepła

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Możliwe formy złożenia deklaracji:

– w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego).

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Instrukcja składania deklaracji dostępna jest on-line na stronie Internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

– w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać pocztą na adres mailowy: odpady@powidz.pl albo złożyć w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz.

Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Powidz, pokój nr 4, w godzinach pracy urzędu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dodaj komentarz

Skip to content