Rozbudowa drogi powiatowej 2161P (Powidz- Witkowo)

Od dnia 14 lipca trwają prace na kolejnym odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej nr 2161P.  Etap IV rozpoczęto sfrezowaniem nawierzchni na fragmencie od oczyszczalni w miejscowości Ługi do granicy powiatu w miejscowości Wiekowo. Na czas prac wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem. Od 18 lipca natomiast wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku 500 m od oczyszczalni w kierunku Witkowa.

Odcinek obecnego ruchu wahadłowego w pobliżu Jednostki Wojskowej Nr 3293 w najbliższych dniach zostanie znacznie skrócony co skutkować będzie mniejszym zatorem drogowym.


Od 09.05.2022 r. rozpoczyna się III etap prac, w związku z tym na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojskową do skrzyżowania z tzw. „czarną drogą” wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Etap III-1


[Aktualizacja 19.04.2022]

II etap prac obejmie odcinek od skrzyżowania przy oczyszczalni (z tzw. betonką) do skrzyżowania przy Jednostce Wojskowej Nr 3293 (z tzw. czarną drogą). Przewidziano objazd widoczny na załącznikach.

1. PLAN_ORIENTACYJNY
2. PLAN_ORIENTACYJNY2
3. PLAN_ORIENTACYJNY3
4. PLAN_ORIENTACYJNY4


Informacja w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2161P Powidz- granica powiatu (Witkowo).

Wójt Gminy Powidz informuje, że w związku z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz  ̶  granica powiatu (Witkowo)” firma Budimex S.A. z Warszawy na zlecenie Inwestora-Starostwa Powiatowego rozpoczęto roboty budowlane.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony demontaż istniejącej struktury jezdni oraz budowa nowej nawierzchni asfaltowej. Jest to kolejna inwestycja obejmująca rozbudowę drogi o znaczeniu obronnym, co wiąże się z określonymi przepisami co do parametrów i sposobu użytkowania drogi.  Szerokość jezdni będzie wynosiła 7 m, natomiast chodników 1,5-2 m. Wzdłuż drogi zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m w terenie zabudowanym oraz 2,5 m w pozostałym obszarze. Ponadto powstaną przystanki autobusowe oraz zatoka postojowa zlokalizowana w pobliżu jednostki wojskowej. Przebudowie bądź rozbudowie podlegać będą  również niektóre skrzyżowania i zjazdy.

Długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 3,95 km, a prace zostaną podzielone na V etapów.

I etap prac obejmie odcinek ul. Witkowskiej od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Wojskową. Na czas prac wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacja ruchu (objazdy lokalne oraz ruch wahadłowy do ul. Polnej)- zał. Etap I

etap 1

Planowane zakończenie I etapu prac to II połowa czerwca br..

Planowany termin zakończenia wszystkich etapów robót: 23 grudnia 2022 r.. Gwarancja i rękojmia za wady na wykonane roboty budowlane obejmować będzie okres 60 miesięcy, a wartość inwestycji wynosi 21 722 160,29 zł brutto.

Schemat ogólny 2161P

Dodaj komentarz

Skip to content