Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii


INFORMACJA Z DN. 11.07.2023

Informujemy, że w miesiącu lipcu br. punkt konsultacyjny będzie nieczynny.


URZĄD GMINY POWIDZ

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ORGANIZUJE W DNIACH 13-16.10. 2022 r.DLA ABSOLWENTÓW SP. W POWIDZU WYCIECZKĘ DO WROCŁAWIA PROMUJĄCĄ ZDROWY I BEZPIECZNY STYL ŻYCIA POŁĄCZONĄ Z WARSZTATAMI   UWZGLĘDNIAJĄCYMI PROBLEMATYKĘ UZALEŻNIEŃ (M.IN.  BEHAWIORALNYCH ), PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ORAZ UKIERUNKOWANIE NA ZDOBYCIE KONSTRUKTYWNEGO I STABILNEGO SYSTEMU WARTOŚCI

INFORMACJI   DOT.   WYJAZDU    UDZIELA  ANNA   SYPNIEWSKA  TEL.  503396469
ZAPISY  OSÓB   CHĘTNYCH  DO  DNIA  5   PAŹDZIERNIKA


ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA-1


PUNKT KONSULTACYJNY W POWIDZU CZYNNY W PONIEDZIAŁKI
W GODZ. 17.00 – 19.00
W BUDYNKU DOMU KULTURY (W  KAWIARENCE )

Zakres działania:

– Informacja i edukacja w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  i  przemocy w rodzinie Porady  i  konsultacje profilaktyczne  w  sprawach  uzależnień

– Motywowanie  osób  współuzależnionych  do  ewentualnego podjęcia  psychoterapii

– Udzielanie  wsparcia  osobom  po  zakończonej  psychoterapii poprzez  rozmowy  podtrzymujące  lub  udział w grupach wsparcia

– Wsparcie  i  informacja  o  możliwościach  uzyskania  pomocy  i powstrzymania  przemocy

– Udzielanie  informacji  o  miejscach  pomocy  oraz  kompetencjach służb  i  instytucji  z  terenu  gminy,  zajmujących  się  systemową pomocą  dla  rodziny punkt  konsultacyjny

Prowadzi specjalista  terapii  uzależnień.


alko1

Dodaj komentarz

Skip to content