Trwają prace przy ul. Lokacji Powidz 1243 r.

Rozpoczęły się roboty budowlane w ramach dużego zadania „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tej chwili trwają prace na ul. Lokacji Powidza 1243 r. na  wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych, a następnie nastąpi układanie  warstw z brukowca – odtworzenie zabytkowej nawierzchni tzw. „kocich łbów”.

Ustawione będą tablice informacyjne i niskie oświetlenie. Od stronu półonocnej drogi pojawi się na całej długości pas z płyt granitowych (chodnikowy). Zadanie to wchodzi w część zadań, za które realizacyjnie odpowiada IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowalny Rozpoczęły się działania także na ul. Jeziornej, polegające na dokończeniu nawierzchni aż do ścieżki pieszo-rowerowej oraz boczne odnogi. Prace w zakresie: wykonania warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i betonowej kostki brukowej oraz oświetlenia.

Dodaj komentarz

Skip to content