XLVI sesja Rady Gminy Powidz

23 lutego  2023 r. (tj. czwartek) o godz. 900 odbędzie się  XLVI sesja Rady Gminy Powidz. Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Powidzu

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z  XLIV i XLV- nadzwyczajnej sesji rady Gminy Powidz.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  Powidz.
4. Podjęcie uchwał: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie;

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;
b) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Powidz na 2023 rok;
c) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Powidz;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
e) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości;
f) w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  położonej  w  Anastazewie;
g) w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Powidz.

5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Powidz w 2022 roku.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie XLVI sesji Rady Gminy Powidz.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz
/ – /  Filip Muszyński

Zachęcamy do śledzenia obrad na stronie www.powidz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content