Gospodarka przestrzenna


Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Powidz z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz [plik PDF]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz – tekst [plik PDF]

Rysunek – kierunki zagospodarowania przestrzennego [kopia PDF]

Rysunek – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego [kopia PDF]

Ogłoszenie z dnia 08.09.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz [plik PDF]


ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz (z dn. 19.01.2023) [plik PDF]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POWIDZ – część tekstowa [plik PDF]

RYSUNEK – kierunki studium 2022 [plik PDF]

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz [plik PDF]

RYSUNEK Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Powidz – uwarunkowania zagospodarowania przestrznnego [plik PDF]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content