Inwestycje drogowe w toku

Trwają roboty budowlane w ramach zadania ,,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz.” Na ukończeniu jest uliczka Lokacji Powidza 1243 r. (gdzie ułożono ponownie ,,kocie łby” wraz z chodnikiem z płyt granitowych), pozostały  nasadzenia zieleni, montaż oświetlenia i tablic informacyjnych. Na ul. Ks. K. Dorszewskiego (łącznik od rynku do kościoła) od strony wschodniej ułożono chodnik z płyt granitowych, przygotowano instalację pod montaż oświetlenia. Następnie będą kontynuowane roboty na pierzei od strony zachodniej. Za tę część robót odpowiada IZBRUK  Zakład Ogólnobudowlany Maciej Rybicki.

Trwa układanie nawierzchni  z kostki betonowej na ul. Jeziornej, przygotowano również instalacje pod oświetlenie. Te prace zmierzają do końca. Rozpoczęto prace ziemne i przygotowanie podbudowy na drodze do ,,Rybakówki” od ul. Strzałkowskiej.  Wykonawcą tej części jest: KOST-BUD Druchliński Piotr

Na drodze gminnej do Wylatkowa (szosa słoszewska) rozpoczęto pierwsze prace ziemne związane z remontem tej drogi. To zadanie realizuje Eko-Bud s.c Majdeccy E.J.

Zadania drogowe realizowane są z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a zadanie ,,Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz – Wylatkowo” również z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodaj komentarz

Skip to content