Wizyta Wojewody Wielkopolskiego w Gminie Powidz

Wójt Gminy Jakub Gwit przeprowadził z Panem Wojewodą rozmowy, które dotyczyły głównie bieżących spraw samorządowych oraz prowadzonych inwestycji, rozwoju opartego o turystykę i rozbudowę obszarów wojskowych, a także bezpieczeństwa i potrzeby zlokalizowania posterunku Policji w Gminie Powidz. W rozmowach uczestniczyli również Sekretarz Gminy Beata Kwitowska oraz Skarbnik Gminy Dawid Lauer.

Pan Wojewoda odwiedził dodatkowo budowę nowej oczyszczalni ścieków w m. Ługi, która stanowi największą inwestycję w Gminie, realizowaną z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.

zdj Wizyta wojewody kwiecień 2023 (12) Wizyta wojewody kwiecień 2023 (9) Wizyta wojewody kwiecień 2023 (3) Wizyta wojewody kwiecień 2023 (2)

Dodaj komentarz

Skip to content