Wsparcie finansowe w ramach programu MALUCH+ 2022-2029

W piątek w Kazimierzu Biskupim odbyła się konferencja, na której nastąpiło rozstrzygnięcie rządowego programu Maluch+ dla województwa wielkopolskiego. W konferencji uczestniczyli Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, I Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska oraz Minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Pan Zbigniew Hoffmann.

Symboliczne czeki zostały przekazane samorządowcom z powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki (klubów dziecięcych, żłobków i dziennych opiekunów) nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w klubach dziecięcych czy żłobkach dla wszystkich dzieci m. in. z terenów gmin.

Dofinansowanie dla Gminy Powidz na kwotę 1 132 744 zł obejmuje:
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – 651 208 zł
Program Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 481 536 zł

Wcześniej Gmina Powidz otrzymała już wsparcie na rozbudowę infrastruktury społecznej w ramach 2. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane środki obejmowały rozbudowę remizy OSP Powidz oraz rozbudowę budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego (w zakresie roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i zakup wyposażenia). Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 3 429 288,40 zł.
Przetarg został rozstrzygnięty, wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany czas zakończenia inwestycji to koniec tego roku.

Rozbudowa budynku ZSP dotyczy obiektu na podwórzu szkolnym i nastąpi w kierunku północnym oraz zachodnim (w kierunku ul. Bilskiego). Powierzchnia pomieszczeń w rozbudowanej części to prawie 130 m2.
Stworzenie miejsca opieki dla dzieci do lat 3 pozwoli podnieść jakość usług społecznych na terenie gminy oraz umożliwi wcześniejsze podjęcie pracy przez młodych rodziców.

kaz bis.... kaz bis... kaz bis.. kaz bis.polski ład01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo (1)logaa

Dodaj komentarz

Skip to content