Dzień Europy

W dniu 9 maja obchodzimy Dzień Europy – święto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia on rocznicę podpisania w 1950 roku tzw. Deklaracji Schumana. Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił wtedy swój plan nowoczesnej formy współpracy politycznej w Europie, która gwarantowałaby długoterminowy pokój pomiędzy europejskimi narodami.
Plan Schumana uważany jest za podwaliny Unii Europejskiej.

„Wkład, jaki zorganizowana i żyjąca Europa może wnieść w cywilizację jest niezbędny dla utrzymania pokojowych stosunków. […] Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność” – takie słowa można przeczytać w Deklaracji Schumana z 1950 r.

Dzisiejsze święto jest okazją do tego, żeby uświadomić sobie znaczenie współpracy i jedności pomiędzy narodami Europy.

Dodaj komentarz

Skip to content