Konferencja popularno-naukowa: Historia siłą Ziemi Powidzkiej

30.05.2023 r. w Powidzkim Domu Kultury odbyła się Konferencja popularno-naukowa: Historia siłą Ziemi Powidzkiej – 105. rocznica Powstania Wielkopolskiego i 780. rocznica Lokacji Powidza.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

Konferencję otworzył Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit, który na wstępie przytoczył kilka faktów historycznych związanych z lokacją Powidza w 1243 r. oraz wspomniał m. in. o bohaterach Kompanii Powidzkiej biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim.

„Patrząc odważnie w przyszłość, podejmując różnorodne obszerne działania rozwojowe, nie możemy zapominać o korzeniach. Planując kierunki rozwoju musimy pamiętać o przeszłości. Realizując ogromne projekty inwestycje oraz aktywną politykę społeczną, pamiętajmy o ważnych dla naszej Małej Ojczyzny wydarzeniach.  Wyrazem tego jest fakt, że Uchwałą z dnia 29 grudnia 2022 r. Rada Gminy Powidz  ustanowiła rok 2023:
– Rokiem 105. Rocznicy Rozpoczęcia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,
– Rokiem 780. Rocznicy Lokacji Powidza” – usłyszeliśmy od Pana Wójta

Następnie Wójt serdecznie powitał prelegentów i przybyłych gości: przedstawicieli zewnętrznych instytucji kultury i organizacji regionalnych, Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Rafała Śniegockiego, Starostę Słupeckiego Jacka Bartkowiaka, Dyrektora Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Michała Sołomieniuka, Przewodniczącego Rady Gminy Powidz Filipa Muszyńskiego, Sekretarz Gminy Beatę Kwitowską, samorządowców na czele z radnymi Gminy Powidz, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby aktywne oraz wszystkich mieszkańców. Podziękował również wszystkim, którzy włączyli się w organizację Konferencji.

Przewodniczący Rady Gminy Powidz Filip Muszyński odczytał list od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, który z uwagi na inne zobowiązania nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, po czym rozpoczęto wystąpienia prelegentów.

Prelekcje zostały podzielone na dwa bloki tematyczne: blok I dotyczył obchodzonego w tym roku 780-lecia Lokacji Powidza, blok II 105. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Jako pierwszy wystąpił Pan Konrad Lewek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzór doktoranta wybrany podczas Gali Copernicana w 2022 r.
Prezentacja pt. „Pradziejowe i średniowieczne osadnictwo nad brzegami Jeziora Powidzkiego” składała się z dwóch części. W pierwszej części zaprezentowana została historia badań archeologicznych w okolicy Powidza, z naciskiem na poszukiwania podwodne, które prowadzono w jeziorze na początku XXI wieku. W drugiej części prelekcji odbyliśmy podróż w czasie, od epoki kamienia aż do schyłku średniowiecza, podczas której dowiedzieliśmy się jak mogli żyć ludzie w tutejszym regionie.

Kolejny wykład pt. „Powidz – rozplanowanie w XIII wieku”, został zaprezentowany przez dr Maurycego Kustrę, który po 10 latach wrócił do naszej Gminy, gdy w ramach obchodów 770-lecia lokacji Powidza miał swoje wystąpienie. W wydanej publikacji dotyczącej Pobiedzisk odwoływał się m.in. do historii lokacji Powidza.
Prezentacja dr Kustry dotyczyła lokacji miast w Wielkopolsce. Dostarczyła wiedzy m. in. na temat czytania przestrzeni miast, logicznego położenia i rozplanowania miast oraz ich zabudowy. Dowiedzieliśmy się również jakie informacje można znaleźć w Akcie Lokacji Powidza.

Jako trzeci prelekcję pt. „Jak współcześnie ciekawie mówić o lokalnej historii” wygłosił Pan Bartosz Borowiak. Pan Bartosz to pasjonat historii, pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Kłecku, regionalista, twórca makiet historycznych z klocków Lego, a od niedawana Prezes Klastra Turystycznego Szlak Piastowski.
Prezentacja została podzielona na dwa zagadnienia. W pierwszej kolejności usłyszeliśmy wykład na temat historycznego produktu lokalnego na przykładzie Musztardy ks. Marcina z Kłecka – od pomysłu do produkcji. Drugim omawianym zagadnieniem była promocja Powstania Wielkopolskiego na przykładzie projektu „Herosi Wolności”, czyli jak mówić o lokalnej historii dzieciom.

Po krótkiej przerwie rozpoczęto drugi blok tematyczny związany z Powstaniem Wielkopolskim.

Wysłuchaliśmy prelekcji pt. „Fenomen Powstania Wielkopolskiego” wygłoszonej przez znakomitego historyka, kustosza dyplomowanego Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – dr hab. Olafa Bergmanna .
Wykład dotyczył szerokiej genezy przyczyn zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dr hab. Bergmann zwrócił uwagę na fenomen tego zwycięstwa w naszej historii oraz jego skutki. Omówione zostały również czynniki polityczne, gospodarcze oraz społeczne, które doprowadziły do zwycięstwa Powstania.

Ostatnie wystąpienie pt. „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Gnieźnieńskiej” zaprezentował Pan Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty. Prelekcja dotyczyła genezy i przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Gnieźnieńskiej. Omówione zostały najważniejsze potyczki i bitwy, z uwzględnieniem bitwy pod Zdziechową.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i uczestnictwo w wydarzeniu zarówno na żywo jak i online!

Patroni medialni: Gazeta Słupecka, Kurier Słupecki, Meloradio, Radio Plus Gniezno, Radio Warta, Twoja Słupca

Dodaj komentarz

Skip to content