„Pięknieje wielkopolska wieś” 2023

W lutym br. Gmina Powidz przystąpiła do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie złożyła dwa wnioski.

Do tegorocznej edycji flagowego konkursu złożono 243 wnioski, które oceniono pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 226 projektów.

29 maja 2023 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na dofinansowanie 175 projektów z czego dwa nasze projekty zostały rozpatrzone pozytywnie i znalazły się na liście rankingowej.

W ramach dofinansowania zostaną zrealizowane dwa zadania:

1) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle” – W ramach projektu powstanie drewniana wiata sześciokątna – 1 szt., utwardzony zostanie teren przy świetlicy wiejskiej – 91,4 m2, posadowiony zostanie grill murowany – 1 szt., ponadto zostaną zakupione projektor – rzutnik – 1 szt. oraz ekran – 1 szt. Realizacja zadania przyczyni się do dalszego rozwoju sołectwa oraz integracji mieszkańców. Całkowita wartość projektu 31 656, 76 zł, kwota dofinansowania 22 085 zł, fundusz sołecki 9 571, 67 zł.

2) „BIELNIK – zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną” – W ramach zadania 2023 r. planuje się zakup i posadowienie następujących elementów: wiata plażowa pod strzechą z meblami – 3 kpl. (zestaw stale związany z gruntem), lampa solarna – 1 szt., zestaw zabawowy (trampolina) – 2 kpl. (związana z gruntem – zainstalowana na stałe). Całkowita wartość projektu 65 665, 00 zł, kwota dofinansowania 45 965, 00 zł, fundusz sołecki 19 700, 00 zł.

3 - herb_poziom_kolor 2 - logo-wow-2020-internet

Dodaj komentarz

Skip to content