Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

1 czerwca – 14 sierpnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie, którego celem jest zgromadzenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych.

Metody realizacji badania:
1. Samospis internetowy – 16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl
2. Wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
3. Wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/42 oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

ulotka A5 ZSDGR

Dodaj komentarz

Skip to content