O bezpieczeństwie nad wodą

W dn. 29 czerwca 2023 z inicjatywy Wójta Gminy Powidz odbyło się 2. spotkanie robocze poświęcone bezpieczeństwu nad wodą i bezpieczeństwu publicznemu w czasie trwania sezonu letniego ’23. Wzorem poprzednich lat w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni także właściciele działalności gospodarczych związanych z wypożyczaniem sprzętu wodnego oraz żołnierze reprezentujący amerykańską armię stacjonującą w powidzkiej bazie wojskowej.

Pełen skład obejmował następujące firmy i organizacje: Military Police, Powidz Military Community, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Powidzu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy Posterunek Strzałkowo, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Nadleśnictwo Gniezno, Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu, Czarter Jachtów (K. Sieszchuła), Rejsy ze sternikiem (R. Gryc), Czarter Powidz (M. Krajka) oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Powidz (J. Kaczyńska, K. Marszałek) z Wójtem Jakubem Gwitem na czele.

Głównym tematem spotkania było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą oraz regulaminowe zasady wykorzystywania sprzętu wodnego. Zależało nam aby standardy i reguły pewnych zachowań przekazać również stronie amerykańskiej gdyż mamy świadomość różnorodności przepisów prawa do jakich żołnierze pochodzący z różnych regionów Stanów Zjednoczonych mogą być przyzwyczajeni. Szczególną uwagę zwrócono na zakazy związane ze spożywaniem alkoholu w czasie korzystania z akwenu oraz odpowiedzialne korzystanie z jednostek pływających. Stronie amerykańskiej przedstawiono zasady, na jakich powinna być wzywana pomoc do incydentów na jeziorze oraz w jaki sposób zrobić to najszybciej. Przypomniano także o obowiązku wyposażenia jednostek pływających w kamizelki ratunkowe w ilości równej liczbie załogantów. Wójt Gminy Powidz zapowiedział w tej sprawie skierowanie do odpowiednich służb wniosku o przeprowadzenie kontroli w poszczególnych wypożyczalniach. Andrew Adamczyk (Powidz Military Police) i Shawna Stinson (Military Police) wyrazili pełną wolę współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego podkreślając jednocześnie na jakie standardy i rutyny społeczne kładą obecnie specjalny nacisk wobec swoich żołnierzy. Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej zwrócili uwagę na problemy z jakimi muszą mierzyć się w tym sezonie, prosząc jednocześnie gminę Powidz o wsparcie w ich rozwiązaniu.

Z całą pewnością należy stwierdzić, że spotkania z cyklu „bezpieczeństwo” są w dalszym ciągu polem do bardzo owocnego dialogu i wymiany cennych uwag. Po raz kolejny, nasza dyskusja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem ze strony uczestników, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za obecność i wszelkie przekazane rady. Właśnie to wszystko sprawia, że możemy mieć realny i wymierny wpływ na usprawnienie mechanizmów bezpieczeństwa publicznego dla wspólnego dobra i na czas.

Dodaj komentarz

Skip to content