Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków

Rozstrzygnięty został nabór do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Ochrony Zabytków.

Z  terenu Gminy Powidz wsparcie otrzymały projekty:
– Czyszczenie elewacji i renowacja fug ceglanego neogotyckiego kościoła p.w. św. Mikołaja w Powidzu – dofinansowanie w kwocie: 217 600 zł
– Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy to budynku w Powidzu przy szkole na skrzyżowaniu rynku i ul. Bilskiego oraz budynku ze świetlicą wiejską w Ostrowie. W zakres projektu wchodzi: Wymiana pokryć dachowych, czyszczenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż elementów obcych na elewacjach, dokumentacja projektowa i ekspertyzy. Dofinansowanie w kwocie: 624 930 zł

Dziękujemy za otrzymane wsparcie.

Dodaj komentarz

Skip to content