Susza rolnicza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zespoły Komisji mogą przystąpić do lustracji upraw rolnych i dokonać oszacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.

Szacowanie szkód odbywa się na wniosek producenta rolnego.

Komisje będą szacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisje z oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

Informuję, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”

– Złożenie wniosku przez aplikację jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.
– Natomiast oszacowanie szkód przez komisje poprzez lustracje w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji.

W związku z powyższym, zainteresowani poszkodowani rolnicy mogą złożyć wniosek wraz z załącznikami  w Urzędzie Gminy Powidz , ul.29 Grudnia 24, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do 15 września 2023 wystąpienia szkody w biurze nr 8.

Wnioski po terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit


Wzór wniosku do pobrania tutaj


Zdjęcie wyróżniające: https://pl.freepik.com/

 

Dodaj komentarz

Skip to content