Ruszyła trzecia edycja programu „Moja woda”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął od 3 sierpnia 2023r. trzecią edycję programu „Moja woda”, w którym beneficjenci mogą uzyskać do 6 tysięcy złotych dofinansowania, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia na przydomowe systemy zbierania deszczówki.
Wnioski przyjmowane będą do 30.06.2024r. lub do wyczerpania budżetu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program „Moja Woda” ma za zadanie pomagać chronić zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych i gospodarczych oraz wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Również tych nieruchomości, na których dopiero rozpoczęto budowę lub jest w trakcie realizacji z zastrzeżeniem oddania do użytku przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Dotację można będzie otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy i rozbudowy oraz uruchomienia instalacji:
– do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości (z dachów, chodników, podjazdów)
– do magazynowania wód opadowych w zbiornikach o łącznej pojemności minimum 2 m³ (szczelne zbiorniki podziemne i nadziemne)
– do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (drenaż, zbiorniki otwarte, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych)
– do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach tzw. „zielone dachy”.
– do wykorzystania retencjonowanych wód (pompy, filtry, zraszacze, sterowniki, i inne instalacje służące do zagospodarowania wody)

Wniosek należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Od 1 marca 2022 r. biuro WFOŚiGW w Poznaniu tymczasowo mieści się na ul. Dąbrowskiego 79A w Poznaniu, 60-529 Poznań, w Budynku Biurowym OMEGA.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
tel.: 61 845 62 00

e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
adres skrytki ePUAP: /wfosgwpoz/skrytka lub /wfosgwpoz/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej : https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/komunikat-dot-programu-moja-woda/  

Dodaj komentarz

Skip to content