Trwają prace przy rozbudowie budynku ZSP i OSP

Trwają prace związane z realizacją przedsięwzięcia ,,Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Powidz.”
Przy rozbudowie budynku ZSP na potrzeby klubu dziecięcego postawione są już ściany nowo wybudowanej części, a w istniejącym budynku został usunięty strop, co pozwoli na usunięcie słupów w dotychczasowej części przedszkola. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo korzystania z sali przedszkolnej. W starej części wycięto też otwory pod montaż nowych okien.
W remizie OSP trwają prace związane z rozprowadzeniem sieci wewnętrznych: elektrycznej, teleinformatycznej, alarmowej. Rozpoczęto prace przy pokryciu dachowym.
Wykonawcą obu części jest FENIX Budownictwo sp. z o.o. Autorem projektu rozbudów, a także inspektorem nadzoru jest Paweł Wielgus.
Zadanie wsparte ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

5

Dodaj komentarz

Skip to content