Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Relacja

4 września to dzień inauguracji roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Powidzu, w którym naukę podjęło 162 uczniów szkoły podstawowej oraz 87 przedszkolaków.

Na wstępie pani dyrektor ZSP powitała wszystkich zebranych: zaproszonych gości z Wójtem Gminy Powidz na czele, pracowników ZSP, rodziców i uczniów, dziękując za przybycie. Uczniom życzyła wiary w siebie, wytrwałości w nauce i sukcesów.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit. Poinformował zebranych, że wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, podjęto następujące działania:
– wprowadzono nowy sposób płatności za żywienie w szkole i przedszkolu (przelew na wyodrębnione konto),
– przeprowadzono remont świetlicy szkolnej oraz pracowni komputerowej,
– wykonywane są prace związane z rozbudową budynku przedszkola na potrzeby klubu dziecięcego,
– prowadzone są starania mające na celu uzyskanie nowego wyposażenia pracowni komputerowej.
Na zakończenie pan Wójt życzył uczniom realizacji zamierzonych celów, rozwijania pasji oraz zainteresowań.

Fot. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Powidzu

Dodaj komentarz

Skip to content