Ankieta

Strategia Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030. Ankietę można wypełnić w wersji online. Zależy nam, żeby Strategia zawierała spostrzeżenia od mieszkańców i użytkowników terenu.

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/401/23 Rady Gminy Powidz z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Powidz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, trwają pracę dotyczące nowej strategii rozwoju Gmina Powidz. Jedną z zasad przygotowania strategii, jest zasada partycypacji mieszkańców oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Dlatego zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie, którą można wypełnić online. Ankieta pozwoli opracowywać projekt dokumentu w oparciu o rzeczywiste odczucia osób, które tutaj mieszkają czy korzystają z tego terenu.  Prosimy o wypełnienie ankiety do 14 września (wznowiliśmy tę możliwość! Ankieta była już dostępna na przełomie lipca i sierpnia br.)

Przejdź do wypełniania ankiety


Obraz wyróżniający: www.freepik.com

Skip to content