Warsztaty Dobre sąsiedztwo

Dnia 27 września 2023r. w powidzkim Domu Kultury miały miejsce warsztaty pn. „Dobre sąsiedztwo – wzajemne możliwości współpracy lokalnych przedsiębiorców, samorządu oraz polsko-amerykańskich jednostek wojskowych w Powidzu”. Spotkanie zorganizowali Gmina Powidz, Poland – U.S. Operations oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele: Wojska Polskiego, Wojska USA, przedsiębiorców, samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Wśród przybyłych gości byli m. in. Dowódcy 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego płk Marcin Balcerzak Zastępca, ppłk Grzegorz Samojedny z Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski, Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit, Sekretarz Gminy Powidz Beata Kwitowska, Zastępca Wójta Gminy Strzałkowo Tomasz Gałan, Colonel Andrew Adamczyk, przedstawiciel WOES Zbigniew Prałat, Prezes Nuvarro Investment and Development Sp. z o.o. Dariusz Kałużny.

Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit w swoim wystąpieniu powitał przybyłych gości i przypomniał jakie wspólne inicjatywy udało się zrealizować wraz z żołnierzami USA.

Następnie głos zabrał Starosta Słupecki Jacek Bartkowiak, który przybliżył możliwości współpracy ze szpitalem w Słupcy w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla żołnierzy z USA.

Przemysław Piechocki – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych omówił możliwości lokalnej współpracy opartej na wzajemności – ekosystemie współpracy bazującym na lokalnej strukturze zaspokajania potrzeb z wykorzystaniem Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.

Warsztaty zostały podzielone na dwie części. Część pierwszą poprowadził Ronald Farkas z Poland – U.S. Operations. Wśród omawianych zagadnień pojawiły się takie tematy jak: działanie systemu zamówień publicznych wojsk USA w Polsce, ważne akty EDCA czy narzędzia prawne służące zamówieniom jednostek USA, które są szansą dla lokalnych przedsiębiorców. Ronald Farkas wyjaśnił także czego potrzebuje jednostka wojskowa w Powidzu i co mogą jej dostarczyć lokalni przedsiębiorcy oraz co jednostki wojsk USA i Polski mogą zaoferować przedsiębiorcom i społeczności lokalnej. Nie zabrakło dyskusji i prezentacji usług ze strony lokalnych przedsiębiorców.

W drugiej części warsztatów przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych omówili między innymi: jak przygotować zamówienie z wykorzystaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert, wypracowane praktyki UE współpracy z rynkiem, problemy związane ze stosowaniem prospołecznych instrumentów w PZP, studium przypadków trudnych oraz problemy mogące się pojawić w trakcie realizacji procedury zamówieniowej.

Skip to content