Jubileuszowe Seminarium z okazji 25-lecia Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Dnia 23 września 2023r. w Domu Kultury w Powidzu miała miejsce Konferencja z okazji Jubileuszu 25-lecia Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Jubileuszowe Seminarium stanowiło jednocześnie XIV odsłonę konferencji ,,Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego” koordynowaną przez panią Dr Marzenę Fedorowicz.

Organizatorem wydarzenia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Gminą Powidz.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście:
– członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski
– dyrektor Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku pani Małgorzata Knapczyk
– samorządowcy: Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo Marian Gadziński, Burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk, Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, Wójt Gminy Orchowo Jacek Misztal, Wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński, sekretarz Gminy Jeziora Wielkie Beata Dobrochowska
– radni z gmin związanych z PPK oraz delegaci do Zgromadzenia Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Po uroczystym otwarciu Seminarium rozpoczęto I sesję referatową pt. „Przyroda”. Pierwszą prelekcję wygłosił prof. UAM dr hab. Julian Chmiel. Wykład dotyczył badania, monitoringu i ochrony siedlisk na obszarach chronionych jako elementu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Prof. UAM dr hab. Maciej Gąbka zaprezentował fascynujący świat podwodny – nurkowanie ekologiczne jako metoda badania ekosysytemów wodnych w PPK. Zastępca Dyrektora ZPKWW Daniel Lisek przedstawił rolę ramienic w ekosystemach jeziornych wraz z przepisami prawa związanymi z zagospodarowaniem terenów wokół zbiorników. Starszy Specjalista ZPKWW Michał Białek omówił cztery pory roku z ptakami nad Jeziorem Powidzkim. Ostatnie wystąpienie I sesji wygłosił dr Bogumił Nowak, Dyrektor RZGW w Poznaniu. Prelekcja dotyczyła uwarunkowań środowiskowych i antropogenicznych względem oraz stanu ichtiofauny w jeziorach PPK.
II sesję referatową pt. „Historia i kultura” rozpoczęto wystąpieniem dr Marzeny Fedorowicz, która omówiła zagadnienie współistnienia terenu przemysłowego i chronionego oraz kultywowanie tradycji bukietów zielonych jako elementu nowej historii Parku. Następnie walory historyczno-kulturowe PPK zaprezentował Maciej Grzeszczak z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Wystąpienie dr Maurycego Kustry dotyczyło rozplanowania Powidza w XIII w. na tle innych miast Wielkopolski.
III sesja referatowa „Turystyka” składała się z trzech prelekcji. Fotograf i paralotniarz Paweł Młodkowski przedstawił Powidz z lotu ptaka. Prelekcja Kustosz Działu Geologiczno-Przyrodniczego w Muzeum Okręgowym w Koninie, pani Dagmary Frydrychowicz, poruszała kwestie geomorfologicznych form polodowcowych na terenie PPK i ich turystycznego wykorzystania. Ostatni z wykładów wygłosił Dyrektor ZPKWW Rafał Śniegocki. Wystąpienie stanowiło przewodnik po PPK wraz z prezentacją działalności wydawniczej ZPKWW.

Nagranie transmisji z konferencji dostępne jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VlWNSCFE5X8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fLhswxhSXv-z9vbzs0YtwlnfejmYYJQKX0mzyQVo8f8tr6p45lbiS_B0

Skip to content