BEZPŁATNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW

Na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP informuje się, że w dniu 15 października 2023r. będzie funkcjonował bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokalu wyborczego i powrotny.
2 kursy tam i z powrotem.
Lokal Wyborczy – Powidz strażnica OSP, ul. Strzałkowska 16b, głosowanie 7.00-21.00 dla wyborców z Przybrodzina, Wylatkowa, Charbina, Ługów, Polanowa i Powidza-Osiedle
Lokal Wyborczy – Anastazewo, świetlica wiejska w Anastazewie 22b, głosowanie 7.00-21.00 dla wyborców z Anastazewa, Ostrowa i Smolnik Powidzkich

Skip to content