Kolejne wsparcie dla Gminy Powidz

Gmina Powidz otrzyma kolejne wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowane zostaną działania ważne z punktu widzenia komunikacji, ochrony środowiska i turystyki.

Wsparcie w wysokości 7 974 000 zł będzie obejmować następujące zadania:

1. Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim.
– Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim: alejek, oświetlenia, elementów małej architektury, stworzenie stanowisk dla camperów, modernizacja skrzynek elektrycznych).
– Zagospodarowanie plaż (Powidz przy OW Łazienki, Dzika Plaża, Przybrodzin „Plaża cywilna”, Przybrodzin „Plaża wojskowa”, Anastazewo) – uzupełnienie piasku, posadowienie elementów małej architektury, posadowienie przebieralni, montaż oświetlenia z monitoringiem, urządzenie zieleni niskiej i wysokiej wokół.
– Remont sanitariatów publicznych w Powidzu (OW Łazienki) wraz z adaptacją części budynku na cele obsługi wydarzeń turystyczno-kulturalnych.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo), II etap – kontynuacja zadania realizowanego w zlewni Jeziora Niedzięgiel z udziałem wsparcia uzyskanego w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Obejmie przede wszystkim stałe zabudowania przy głównej ulicy oraz stopniowo zabudowania letniskowe.
3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu – przebudowa 300 m ul. Wojska Polskiego od ul. Park Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ul. Kolejową/Warszawską wraz z wymianą wodociągów i kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia, likwidacja betonowych słupów energetycznych.


Dziękujemy za dostrzeganie potrzeb mniejszych samorządów, mających potencjał rozwojowy!

Skip to content