Stały, całoroczny Posterunek Policji powstanie w Powidzu!

12 października w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit podpisał porozumienie z mł. insp. Violettą Mójtą – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji, w sprawie utworzenia siedziby Posterunku Policji w Powidzu.

Gmina Powidz przygotuje niezbędne pomieszczenia na funkcjonowanie posterunku – adaptując w tym celu pomieszczania sali w istniejącej części remizy OSP przy ul. Strzałkowskiej. Będzie to możliwe m.in. dzięki decyzjom wszystkich sołectw gminy, które zdecydowały, żeby co najmniej 50% środków funduszu sołeckiego na 2024 r. przeznaczyć na prace adaptacyjne.
Planowane uruchomienie Posterunku – koniec I kw. 2024 r.

Porozumienie zawarł również Wójt Gminy Ostrowite Mateusz Wojciechowski w obecności Zastępcy Wójta Małgorzaty Wesołowskiej. Posterunek w gminie po drugiej stronie jeziora przyczyni się do zapewnienia większego bezpieczeństwa w tej części powiatu, zwłaszcza na akwenie i w okolicach Jeziora Powidzkiego.
W podpisaniu porozumienia wzięli udział również: Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk, który od początku swojej obecności w Słupcy aktywnie wspierał nasze starania o Posterunek, a także Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu mł. insp. Jacek Jankowiak.

Podpisanie porozumienia to zwieńczenie wieloletnich starań władz gminy i społeczeństwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Powidz poprzez utworzenie stałego posterunku Policji. W 2020 r. odbyły się szerokie konsultacje społeczne w tym temacie, w ramach których poparcie utworzenia Posterunku wyraziły: sołectwa Gminy Powidz, Rada Gminy Powidz, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Rada Rodziców, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu oraz osoby indywidualne.

Skip to content