Otwarta szkoła – historyczne spotkanie absolwentów

14 października 2023r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu zorganizował wydarzenie „Otwarta szkoła – historyczne spotkanie absolwentów”. W uroczystości brali udział nie tylko obecni uczniowie i nauczyciele na czele z panią dyrektor Anną Wierzbicką, ale także byli dyrektorzy, emerytowani nauczyciele oraz absolwenci szkoły. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita, który sam przed laty kształcił się w murach powidzkiej placówki.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że powidzka szkoła i związane z nią osoby czy wydarzenia są nam tak bliskie, ponieważ większość społeczeństwa to absolwenci tej placówki. Zaapelował, aby pamiętać o historii szkoły, bo to dziedzictwo, które buduje naszą lokalną tożsamość. W tym miejscu wspomniał o najważniejszych wydarzeniach z dziejów szkoły. Od początku zinstytucjonalizowanej oświaty, przez strajk dzieci szkolnych w 1907 r., następnie wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim. Wójt zwrócił uwagę na niezłomność nauczycieli na początku II wojny światowej (bohaterska postawa Gabrieli Lewickiej, rozstrzelanie nauczyciela z Wylatkowa Mariana Biziela). Przywołał czasy lat 80-tych, w których dokonano rozbudowy budynku szkoły, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, wspominając obecnego na uroczystości ówczesnego dyrektora szkoły Stanisława Walczaka czy przewodniczącego Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Czesława Dykszaka. Opowiedział także o latach 90-tych, w których oświata została przejęta przez odradzający się samorząd powidzki pod kierunkiem ówczesnego Wójta Stanisława Tomaszewskiego, wcześniej nauczyciela placówki. Przypomniał również o rozwoju dydaktycznym szkoły za czasów kierowania placówką przez panią Grażynę Niedzielską – bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz 5 miejsce w województwie, a 101 w kraju wśród gmin w rankingu „Miejsce dobre dla edukacji”.

Pani dyrektor Anna Wierzbicka przedstawiła życiorys Gabrieli Lewickiej, a uczniowie przygotowali część artystyczną dotyczącą postaci wieloletniej nauczycielki placówki. W szkole pojawili się również goście specjalni uroczystości – przedstawiciele rodziny pani Lewickiej na czele z synem nauczycielki – Józefem Lewickim. Następnie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy sali im. Gabrieli Lewickiej.

Wydarzenie było doskonałą okazją do wspomnienia dawnych czasów. Zgromadzeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły oraz uczestniczenia w otwarciu Galerii Absolwentów, gdzie zawisły zdjęcia uczniów i nauczycieli z minionych lat.

Fot.: ZSP Powidz

Skip to content