Postępy przy budowie oczyszczalni w m. Ługi

Kilka informacji dotyczących postępów przy budowie oczyszczalni ścieków w m. Ługi.

– Trwają prace wykończeniowo – budowlane przy wszystkich obiektach.
– Budowane są wewnętrzne drogi na terenie oczyszczalni.
– Postępują prace technologiczne.
– Wykonywany jest również montaż dyfuzorów napowietrzających. Po ukończeniu montażu rozpoczną się próby dyfuzorów oraz próby hydrauliczne.
– Montowane są szafy automatyki.
– We wnętrzu obiektów znajdują się już urządzenia takie jak prasa do osadów czy sitopiaskownik.
– Posadowiony został agregat prądotwórczy.
– Energa Operator wykonała przyłącze wraz ze stacją transformatorową od strony drogi powiatowej.
– Wydane zostało pozwolenie na budowę rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone – do Strugi Bawół przez Ruchocinek.

Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.

Skip to content