Program „Ciepłe Mieszkanie”

W związku z uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Gminy Powidz przygotował ankiety w celu określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Powidz.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniające kryteria dochodowe określone w Programie oraz dla wspólnot mieszkaniowych obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Powidz oraz spełniające warunki określone w Programie.

Wypełnioną ankietę można: 

  1. Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Powidz
  2. złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@powidz.pl

Ankieta do pobrania:


Więcej informacji na stronie:

Skip to content