Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Powidz

OGŁOSZENIE

W dniu 22 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 18:00

w Domu Kultury w Powidzu odbędzie się Zebranie Wiejskie

mieszkańców Sołectwa Powidz.

Porządek zebrania wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania wiejskiego.
3. Ustalenie i uchwalenie wniosku o przeznaczeniu kwoty 5000 zł uzyskanej przez Sołectwo Powidz w gminnej akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi w dniu 15 października 2023 roku.
4. Omówienie obecnie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Powidz.
5. Informacja na temat uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego tzw. „antysmogowych”.
6. Inne sprawy.
7. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys Sołectwa Powidz
/-/   Ignacy Maroszek    

Skip to content