Informacje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wymogiem prowadzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), Urząd Gminy Powidz przypomina o systematycznym dokonywaniu aktualizacji w bazie, w przypadku dokonania wymiany źródła ciepła, w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dodatkowo w związku z koniecznością prowadzenia danych statystycznych prosimy o informację wszystkie osoby, które wymieniły swoje nieefektywne źródło ciepła (szczególnie w 2023 r.) o kontakt telefoniczny (pod nr tel. 696 862 715) lub email ochrona.srodowiska@powidz.pl. Szczególnie prosimy o kontakt te osoby, które wymieniły źródło ciepła, a nie korzystały z pomocy pracowników Urzędu Gminy przy ubieganiu się o:
– dotację z programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
– dotację ze środków własnych gminy
lub wymieniły źródło ciepła na ekologiczne wyłącznie przeznaczając na to własne środki tj. podłączenie się do sieci gazowej, instalacja odnawialnych źródeł energii, instalacja pomp ciepła, kotły V klasy spełniające wymagania Ekoprojektu, czy kotły opalane biomasą, również spełniające wymogi Ekoprojektu.

Prosimy także o informację w przypadku prowadzenia termomodernizacji budynków jednorodzinnych, które przebiegały w 2023 r. ze środków własnych, bez udziału dotacji z zewnątrz oraz bez pomocy pracowników Urzędu Gminy przy składaniu wniosku z programu „Czyste Powietrze”.

Powyższe informacje prosimy przekazać do dnia 09.02.2024 r. pod nr tel. 696 862 715 lub email ochrona.srodowiska@powidz.pl

Skip to content