Intensywne prace na ul. Wodnej

Ruszyły prace przy przebudowie ul. Wodnej.

Trwa układanie podbudowy z kamienia oraz pierwszej warstwy asfaltu. Układany jest też krawężnik między jezdnią, a chodnikiem z płyt granitowych.

Przypominamy, że wykonawca jest w opóźnieniu w realizacji zadania, Wójt Jakub Gwit nie wyraził zgody na wydłużenie terminu realizacji. Wykonawcą robót jest firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” S. C. E. J. Majdeccy.

Po zapewnieniu przejezdności realizowanego odcinka, prace będą wykonywane na fragmencie ul. Wodnej od 29 Grudnia.

Zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz” dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Skip to content