Ukończono prace związane z budową oczyszczalni w m. Ługi

Roboty związane z realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi” zostały ukończone.

Przy wszystkich obiektach wykonano prace wykończeniowe. Wybudowane zostały drogi wewnętrzne na terenie oczyszczalni. Wykonano przyłącze wraz ze stacją transformatową, montaż dyfuzorów napowietrzających i szaf automatyki.

Budowa oczyszczalni to największa inwestycja w historii Gminy Powidz. Oczyszczalnia charakteryzuje się średnią dobową przepustowością 1250 m3. Zaprojektowana została z wszystkimi elementami, które w razie potrzeby umożliwią jej rozbudowę do większej przepustowości.

Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa.

Skip to content