Podpisano umowę z Wykonawcą mieszkań w ramach SIM

Dnia 11 marca 2024 r. w Domu Kultury w Powidzu odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu  przy ul. Polnej i ul. Witkowskiej.” Wykonawcą jest Zakład Budowlany GRINBUD reprezentowany przez p. Jarosława Sieszchułę.

Na zaproszenie Wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita i Prezes Zarządu SIM „KZN – Zachodni” sp. z o.o. Bogny Narożnej w uroczystości wzięli udział:
– Czesław Dykszak – Wicestarosta Powiatu Słupeckiego
– Tomasz Ludwicki – Burmistrz Miasta Dąbie
– Beata Kwitowska – Sekretarz Gminy Powidz
– Sławomir Owczarzak – kierownik budowy
– Krzysztof Andrzejak – przedstawiciel wykonawcy
– Krzysztof Urbaniak – Dyrektor ds. Inwestycji
– Michał Walkowiak – Zastępca dyrektora ds. Inwestycji
– Maciej Waśko – Koordynator ds. Inwestycji i projektów architektonicznych
– Jakub Świętek – Inspektor nadzoru
– Joanna Klimek – Asystentka Zarządu
– Robert Czechorowski – Dyrektor Domu Kultury w Powidzu
– Filip Muszyński – Przewodniczący Rady Gminy Powidz
– Józef Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Powidz
– Michał Nawrocki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Powidz
– Piotr Jurga – Kierownik GOPS w Powidzu
– Monika Dudek – pracownik Urzędu Gminy Powidz

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowo powstałe mieszkania skierowane będą dla osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu, jednak ich sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu.

Przypominamy o trwającym naborze składania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu SIM zlokalizowanego przy ul. Polnej w Powidzu, który trwa do 22 marca 2024 r.

Skip to content