Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej

W dniach 14-15 marca 2024 r. w Licheniu Starym miało miejsce Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej, którego temat przewodni brzmiał „Przyszłość jest teraz”. Organizatorami wydarzenia byli Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Podczas drugiego dnia Forum odbył się panel dyskusyjny „Między nami partnerami: biznes, samorząd, Ekonomia Społeczna, spółdzielnie i inne przedsiębiorstwa społeczne”.
W dyskusji wziął udział Wójt Gminy Powidz Jakub Gwit.

Pan Wójt wyjaśnił w jakim celu utworzona została (przez Gminę Powidz i Gminę Ostrowite) Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska” realizująca zadania z zakresu gospodarki odpadami. Spółdzielnia jest jednym z przykładów podmiotu ekonomii społecznej. Wójt omówił znaczenie klauzuli społecznej obowiązującej na terenie Gminy. Wspomniał o ograniczeniach prawnych nakładanych na samorządy oraz o dyscyplinie finansów publicznych. Wyjaśnił również znaczenie współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami oraz z podmiotami ekonomii społecznej.

Podczas dyskusji rozmawiano także o możliwościach wsparcia przedsiębiorstw społecznych, premii społecznej dla samorządów i możliwościach łączenia ekonomii społecznej z biznesem.

Skip to content