Obchody Dnia Sołtysa 2024

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Sołtysa miały miejsce dwa wydarzenia dla Sołtysów z terenu naszej Gminy.

  • 11 marca 2024 r. na zaproszenie Wójta Gminy Powidz w Domu Kultury odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: Przewodniczący Rady Gminy Powidz Filip Muszyński, Dyrektor Domu Kultury Robert Czechorowski, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy. Spotkanie było okazją do podziękowania Sołtysom za dobrą współpracę, zaangażowanie oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności.
  • 16 marca 2024 r. miała miejsce VIII Pielgrzymka Sołtysów do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W pielgrzymce wzięło udział ponad 700 sołtysów z całej Wielkopolski. Mszę świętą sprawował biskup pomocniczy Łukasz Buzun.
    Tradycyjnie pielgrzymka zakończyła się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie odśpiewano Barkę oraz złożono wiązanki kwiatów.
    Następnie dalsze obchody Dnia Sołtysa przeniosły się do Hali Widowiskowo – Sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie, gdzie m. in. nagrodzono laureatów etapu wojewódzkiego konkursu ”Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Miejska Górka. Organizatorami wydarzenia byli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego z Prezesem i Wicewojewodą Wielkopolski Jarosławem Maciejewskim, bp Damian Bryl, Burmistrz Miasta i Gminy Stawiszyn Grzegorz Kaczmarek. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Wielkopolski, władz samorządowych i powiatowych, sołtysi, członkowie rad sołeckich z Wielkopolski oraz osoby zaangażowane w działalność sołectw.
Skip to content